Tüm Özellikler ITSM Problem yönetimi

Basit bir otomasyon ile problemleri çözün

Belirli koşulları önceden belirleyerek, bir problem çözüldüğünde, problemle ilişkili olayları kolayca kapatın, durumunu değiştirin veya bunlarla ilgili kişilerle iletişime geçin.

handle problems with simple automation 2x handle problems with simple automation 2x

Temel neden analizi ile görünürlük sağlayın

Bir temel neden analizi yapın ve ilerleyişini izlemek için etkisini, belirtisini ve nihai veya geçici çözümünü portala kaydedin.

Hızlı bir analiz gerçekleştirmek için hizmet masasında probleme yol açan olayların zaman çizelgesini inceleyin.

provide visibility with root cause analyses 2x provide visibility with root cause analyses 2x

Bilinen hata veri tabanı ile şeffaflığı artırın

Problemleri mevcut olaylarla, değişikliklerle veya sürümlerle ilişkilendirin ve sistemin hizmet dışı kalacağı veya hizmette kesintilerin yaşanacağı süreleri önceden planlayın.

Temsilcilerin destek talepleri için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlarken; çözümde gereksiz işlemleri engellemek için gerekli düzeltmeyi yaparken, problemleri bilinen hata olarak işaretleyin.

provide visibility with root cause analyses 2x provide visibility with root cause analyses 2x

Geçici ve nihai çözümlerle olayları engelleyin

Sorunlara kolayca yeni çözümler üretin ve kolayca atıfta bulunabilmek için geçici çözümlerin linklerini ekleyin – üstelik hepsini tek bir pencereden yapın.

provide visibility with root cause analyses 2x provide visibility with root cause analyses 2x