ลิสต์ฟีเจอร์

STARTER

$19

เรียกเก็บเงินรายปี*

$29

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

€15

เรียกเก็บเงินรายปี*

25

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

R290

เรียกเก็บเงินรายปี*

R445

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

£15

เรียกเก็บเงินรายปี*

£25

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

₹999

เรียกเก็บเงินรายปี*

₹1499

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

A$25

เรียกเก็บเงินรายปี*

A$40

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

STARTER

R$105

เรียกเก็บเงินรายปี*

R$160

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

$49

เรียกเก็บเงินรายปี*

$59

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

€40

เรียกเก็บเงินรายปี*

€50

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

R750

เรียกเก็บเงินรายปี*

R905

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

£40

เรียกเก็บเงินรายปี*

£45

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

₹2499

เรียกเก็บเงินรายปี*

₹2999

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

A$70

เรียกเก็บเงินรายปี*

A$85

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

GROWTH

R$275

เรียกเก็บเงินรายปี*

R$330

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

$89

เรียกเก็บเงินรายปี*

$109

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

€75

เรียกเก็บเงินรายปี*

€95

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

R1365

เรียกเก็บเงินรายปี*

R1670

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

£70

เรียกเก็บเงินรายปี*

£85

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

₹3999

เรียกเก็บเงินรายปี*

₹4999

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

A$125

เรียกเก็บเงินรายปี*

A$155

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

PRO

R$495

เรียกเก็บเงินรายปี*

R$605

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

$109

เรียกเก็บเงินรายปี*

$129

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

€95

เรียกเก็บเงินรายปี*

€110

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

R1670

เรียกเก็บเงินรายปี*

R1975

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

£85

เรียกเก็บเงินรายปี*

£100

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

₹4999

เรียกเก็บเงินรายปี*

₹5999

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

A$155

เรียกเก็บเงินรายปี*

A$185

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

ENTERPRISE

R$605

เรียกเก็บเงินรายปี*

R$720

เรียกเก็บเงินรายเดือน*

 

*/ เจ้าหน้าที่/ เดือน

การจัดการบริการ
การจัดการเหตุการณ์
การบริการตนเอง
การจัดการความรู้
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ช่องทาง - อีเมล โทรศัพท์ แชท วิดเจ็ต
แคตตาล็อกบริการและการจัดการคำขอ
การติดตามเวลา
การดูแลต้อนรับพนักงานใหม่
โหมด MSP
การจัดการปัญหา
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเผยแพร่
คำขอเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่เสมือนของ Freddy ในทีม MS และ Slack
การจัดการ CMDB/ ทรัพย์สิน
การจัดการรายการทรัพย์สินด้านไอที
การค้นพบทรัพย์สินอัตโนมัติ
การจัดการวงจรชีวิตของทรัพย์สิน
การจัดการคำสั่งซื้อ
การจับคู่ความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน
เครื่องสแกน QR และบาร์โค้ดของทรัพย์สิน
การจัดการทรัพย์สินที่เป็นซอฟต์แวร์
การจัดการสัญญา
การจัดการ SaaS (ส่วนเสริม) 
การจัดการโครงการด้านไอที
โหมด Agile, Waterfall และ Hybrid
เทมเพลตโครงการ
การคัดลอกโครงการ
โครงการส่วนตัว
การวางแผนการจัดการและกลยุทธ์
บอร์ดคัมบัง
การติดตามเวลา
การติดตามข้อบกพร่อง
การจัดการกรณีทดสอบ
การคาดการณ์การล่าช้าอัจฉริยะ
ประสานงานกับ @กล่าวถึง
การรายงานเกี่ยวกับงานในโครงการ
ข้อมูลเชิงลึกของสปรินต์
ประเภทของงานแบบกำหนดเอง
สถานะของงานแบบกำหนดเอง
ฟิลด์ของงานแบบกำหนดเอง
กระแสงานของงานแบบกำหนดเอง
การเข้าถึงการจัดการโครงการสำหรับผู้ขอ @ $15 / ผู้ใช้/ เดือน
การจัดการการแจ้งเตือน
การผสานรวมเครื่องมือติดตามที่พร้อมใช้งานทันที
การจัดการให้การแจ้งเตือนอยู่ในระดับปกติ
การจัดกลุ่มการแจ้งเตือน
การสร้างเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ
การรายงานการแจ้งเตือน
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
การจัดการงาน
ข้อความตอบกลับสำเร็จรูป
Webhook
หมายเหตุสาธารณะและส่วนตัวในตั๋วคำร้อง
แท็ก
กลไกแบบเกมในตัว
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
แดชบอร์ดเจ้าหน้าที่แบบกำหนดเอง
การตรวจจับการทำงานชนกันของเจ้าหน้าที่
เครื่องมือแนะนำบทความเกี่ยวกับโซลูชัน – Freddy
เครื่องมือแนะนำข้อความตอบกลับสำเร็จรูป – Freddy
การคาดการณ์ฟิลด์ตั๋วคำร้อง - Freddy
เครื่องมือตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก – Freddy
เครื่องมือตรวจสอบคำขอบคุณซึ่งขับเคลื่อนโดยการเรียนรู้ของเครื่อง - Freddy
ระบบอัตโนมัติของการจัดการบริการ
การมอบหมายตั๋วคำร้องแบบวนรอบ
ระบบอัตโนมัติของกระแสงาน
เครื่องกำหนดเวลา
แอปประสานงาน OOTB
ธุรกรรมการประสานงาน
1000 ธุรกรรม/ เดือน/ บัญชี
2000 ธุรกรรม/ เดือน/ บัญชี
5000 ธุรกรรม/ เดือน/ บัญชี
20,000 ธุรกรรม/ เดือน/ บัญชี
รายงานการประสานงาน
บันทึกการดำเนินการ
กระแสงานการอนุมัติ
กฎทางธุรกิจ
เมทริกซ์ระดับความสำคัญ
การจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
นโยบาย SLA
นโยบาย SLA หลายรายการ
การบริการตนเอง
ฐานความรู้
พอร์ทัลบริการตนเอง
เจ้าหน้าที่เสมือนของ Freddy ในทีม MS
การรายงานและการวิเคราะห์
Analytics Starter - รายงานที่คัดสรรไว้
Analytics Starter - ส่งออกรายงาน
Analytics Starter - ตัวกรองพื้นฐาน
Analytics Pro - รายงานแบบกำหนดเอง
Analytics Pro - ตัวกรองขั้นสูง
Analytics Pro - รายงานที่กำหนดเวลาไว้
แดชบอร์ดของทีม
Analytics Pro - ถาม Freddy ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การปรับแต่ง
ภาษาของพอร์ทัลหลายภาษา
การจับคู่โดเมนแบบกำหนดเอง
การปรับแต่งพอร์ทัล
เวลาทำการที่หลากหลาย
กล่องจดหมายแบบกำหนดเอง
การเข้าถึง API
การเรียก API 100 ครั้ง/ นาที
การเรียก API 200 ครั้ง/ นาที
การเรียก API 400 ครั้ง/นาที
การเรียก API 500 ครั้ง/นาที
การรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์ข้อมูล
GDPR
SOC 2
ใบรับรอง SSL แบบกำหนดเอง
การลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว
การจำกัดโดเมน
การจำกัดช่วง IP
Sandbox
บันทึกการตรวจสอบ
การจัดการการเข้าถึง
การควบคุมการเข้าถึง - Starter
การควบคุมการเข้าถึง - Pro
แอป
Marketplace สำหรับการประสานงาน
Marketplace
การจัดการบริการทางมือถือ
Freshservice สำหรับ Android
Freshservice สำหรับ IOS
การสนับสนุนลูกค้า
ฐานความรู้
ฟอรัมชุมชน
การสนับสนุนทางอีเมล 24 ชั่วโมงทุกวัน
การสนับสนุนทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง 5 วัน
การสนับสนุนทางแชท 24 ชั่วโมงทุกวัน

ราคาทั้งหมดไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดลิสต์ฟีเจอร์ของ Freshservice ฉบับเต็มฟรี!