Planera och förhindra att tillgångar störs med hjälp av programvara för underhåll

Det är enkelt att hantera och underhålla ett fåtal tillgångar. Men vad händer när man har stora mängder utrustning? Då krävs något mer än vanlig programvara för hantering. En smart IT-helpdeskprogramvara kan hjälpa dig att hantera alla dina CMDB-licenser och planera underhåll innan fel uppstår.

Freshservice har utformats för att skydda och återställa din utrustning innan den går sönder eller visar tecken på fel. Programvaran hjälper dig att identifiera, spåra och hantera problemet innan det utvecklas till ett nödläge.

Det bästa förebyggande underhållet säkerställer att utrustning fungerar och skapar rapporter innan fel uppstår.

Programvara för förebyggande underhåll är särskilt användbart när du ska ersätta slitna komponenter innan de går sönder. Schemalägg återkommande uppgifter för att hålla koll på allt underhåll. Utför grundliga kontroller vid regelbundna intervaller, håll ett öga på värdeminskningen och kontrollera CMDB-kostnaderna. Lösningen gör det enklare att se när utrustning måste ersättas eller repareras på grund av slitage – innan allvarliga fel leder till systemstörningar och bortslösade resurser.

Hur kan Freshservice-programvaran för förebyggande underhåll hjälpa dig?

  • Schemalägg enkelt underhållsuppgifter för tillgångar eller platser. Ena alla data i molnet.
  • Skapa skräddarsydda, återkommande scheman baserat på olika kategorier för reparationer och underhåll.
  • Skapa automatiskt ärenden för underhållsuppgifter.
  • Hantera ekonomin och spåra underhållskostnaderna.
  • Registrera investeringar och utrustningens värdeminskning för framtida referens.