Ge dina slutanvändare inflytande med upplevelser på kundnivå

Möt dina anställda på de kanaler de föredrar, aktiverad med en rik kunskapsbas och förbättrad självbetjäningsupplevelse för att komma åt alla IT-tjänster via en enhetlig servicekatalog.

Anpassa din IT-infrastruktur till dina ITIL-processer

Utrusta din servicehanteringsplattform med ITIL-anpassad kapacitet för att svara på omställningar snabbare, öka pålitligheten och proaktivt förutse och förebygga problem.

Ta informerade beslut med robusta analyser

Spåra och testa agentresultat och servicedesk-indikatorer holistiskt med analys, bygg rapporter från grunden och få snabba insikter med hjälp av relevanta rapporter.

Höj agenteffektiviteten Höj agenternas effektivitet

Skapa kontextuella och intelligenta upplevelser genom AI och ge agenter inflytande med ML-baserade förslag och svar, och ge dem mer tid på sin dag så att de kan fokusera på mer strategiska IT-initiativ.Ge dina agenter ML-drivna föreslag och svar, och ge dem mer tid under dagen att fokusera på mer strategiska IT-initiativ.

Globala varumärken litar på oss

Freshservice fördelar

Robusta automatiseringar

Eliminera repetitiva uppgifter och manuella processer som leder till produktivitetshinder för ditt IT-team och driv service-effektivitet genom kodlösa arbetsflöden och robust automatiseringar.Eliminera repetitiva uppgifter och manuella processer som skapar produktivitetshinder för ditt IT-team. Gör ert tjänsteutbud mer effektivt genom kodlösa arbetsflöden och kraftfulla automatiseringar.

Intelligent servicehantering

Dra nytta av kraften i vår AI-motor på företagsnivå—Freddy, genom att ta smartare servicedesk beslut, öka agenternas produktivitet och berika de anställdas erfarenheter.

Skalbar plattform

Skapa direkttillgängliga anslutningar, SDKs, och skalenliga API-konfigurationer utan att vara beroende av vår integrerade Marketplace och Neo Platform.