Nu är det enklare att hantera ärendens livscykler

Spara dyrbar tid och öka produktiviteten utanför kontoret genom att låta teknikerna hantera ärenden på språng. Tack vare våra appar kan en tekniker få omedelbar information om ett ärende, snabbt fördela ärenden som inte blivit tilldelade ännu, samt lösa ärenden även utanför kontoret.

managing a ticket 2x

Snabba på godkännande av förfrågningar

Godkännanden är ofta flaskhalsar som orsakar onödiga förseningar i utförandet av tjänsteförfrågningar. Det är bara att inse - chefer tar sig inte tid att sålla i sin inkorg bland förfrågningar som väntar på godkännande. Vår app skickar direkt notiser till dem. De kan granska alla uppgifter och godkänna eller avvisa en förfrågan på bara några sekunder. Du kan agera på förfrågan tidigare och utföra den snabbare.

speed up approval requests 2x

Följ tillgångar när du är på språng

Att hantera tillgångar under dess livscykler är inte alltid enkelt, särskilt när det finns flera tusen att sålla bland. Freshservice låter dig övervaka tillgångar på ett dynamiskt sätt, men i några fall krävs en mer praktisk spårningsmekanism. Vår app innehåller en streckkods- och QR-kodläsare som kan hjälpa dig med det. Du kan märka tillgångar med en streckkod och använda appen för att snabbt addera tillgångar till inventariet. Du kan också få fram all information du behöver om befintliga tillgångar genom en snabb skanning.

track assets on the go 2x