E-post och notiser

email notifications 3x email notifications 3x
Skapa en supportadress

Du kan skapa en egen anpassad e-postadress som huvudsaklig supportadress. Du kan även lägga till flera e-postadresser för specifika grupper. All e-post som skickas till adressen konverteras automatiskt till Freshservice-ärenden. Du kan även välja att använda en egen e-postserver för inkommande och utgående e-post.

Läs mer ➝

Notiser

Med Freshservice kan du konfigurera notiser från handläggare och användare så att du aldrig missar ett viktigt meddelande. Du kan anpassa e-postmallen med platshållare och aktivera notiser i din webbläsare och på skrivbordet i notiscentret. Där kan du även välja att få notiser om godkännanden, uppdaterade ärenden och mer.

Läs mer

Användarhantering

user management user management
Lägg till handläggare och användare

Freshservice har flera valmöjligheter för att importera uppgifter om handläggare och användare som gör förfrågningar. Du kan importera data i olika format och göra massimporter via integration med CSV eller Active Directory. Du kan även importera handläggare och fält såsom roll och omfattning. Personer som gör förfrågningar tilldelas till specifika avdelningar. Handläggare kan vara del av en eller flera grupper så att du enkelt kan tilldela ärenden, hantera arbetsflöden och skapa rapporter på gruppnivå. Systemet låter dig även tilldela olika öppettider för varje grupp. Du kan till exempel gruppera handläggare enligt skift och ge dem olika öppettider eller skapa grupper för varje tidszon.

Läs mer

SSO

Konfigurera Freshservice för SAML ”single sign on” för dina användare. På så sätt måste de inte använda separata inloggningsuppgifter för Freshservice. Autentisering av användare sker av valfri SAML-leverantör som du väljer. Användarattribut såsom e-postadress skickas till Freshservice.

Läs mer ➝

Hantera tjänsteförfrågningar

service request management service request management
Introduktion av ny personal

Funktionen för introduktion av ny personal kallas för NEO, vilket står för New Employee Onboarding. Det är en funktion som ger dig ett bättre sätt att introducera ny personal inom organisationen. NEO låter information samlas in från olika avdelningar, såsom HR, rapportchef och den anställda personen. NEO samlar även all personal i ärendekonversationen vid rätt stadier.

Läs mer

Tjänstekatalog

Freshservice har en intuitiv tjänstekatalog där användare kan göra förfrågningar om relevanta serviceobjekt. Tjänstekatalogen grupperar liknande tjänsteobjekt som kan efterfrågas som permanenta objekt eller lånas ut. Du kan även lägga till egna fält i formuläret vid behov, samt ytterligare objekt som kan efterfrågas jämte det huvudsakliga objektet. Dessutom kan du ange synlighet för objekt så att det endast visas för specifika grupper. Alla godkännanden kan enkelt automatiseras.

Läs mer ➝

Tillgångshantering

asset management asset management
Sond

Skanna ditt nätverk med en sond som söker efter alla typer av datorer, routers, brytare och andra enheter, såsom skrivare. Du kan använda sonden för att importera användare från Active Directory och även schemalägga regelbundna sökningar.

Läs mer ➝

Agenter

Utför dynamisk identifiering av tillgångar med en ”agent”. Eventuella uppdateringar visas direkt i databasen för konfigurationshantering (CMDB). Du kan ladda ner sonder och agenter genom att gå till Admin -> Discovery.

Läs mer

Säkerhet

security security
Domänbegränsning

Du kan kontrollera vem som kan registrera sig på portalen. Som standard kan användare från valfri domän logga in, registrera sig och skapa ärenden, men när du väljer ”användare från vitlistade domäner” kan endast användare från de domäner du anger logga in och skapa ärenden.

Läs mer ➝

 

IP-vitlistning

Du kan begränsa åtkomst till din supportportal till vissa IP-adresser inom din organisation. Du kan lägga till obegränsat antal IP-intervaller som kan använda portalen samt ange huruvida du även vill kontrollera åtkomst för dina kunder.

Läs mer ➝

 

CNAME & SSL-certifikat

När du har kommit igång med ditt Freshservice-konto vill du säkert att dina kunder och supporthandläggare ska använda portalen via din webbadress. Du kan länka ditt konto till en egen domän (gratis från Estate-abonnemang och upp).

Läs mer ➝

 

Kundupplevelser

customer experience customer experience
Kundundersökningar

Efter att ett ärende har hanterats eller stängts kan du trigga en kundundersökning för att låta dina slutanvändare bedöma kvaliteten på supporten. Detta är ett värdefullt mått som visar hur effektiv din servicedesk är samt hur nöjda kunderna är. Rapporten för kundnöjdhet visar resultat för upplevelsen som helhet och belönar handläggare som erbjudit enastående service.

Läs mer ➝

 

Support i olika kanaler

Freshservice stöder olika kanaler, såsom e-post, självbetjäning, mobilappar och integrationer med tredje parters applikationer såsom Slack, Workplace, Skype for Business o.s.v. Frågor från dessa kanaler kan omvandlas till ärenden i din servicedesk.

Läs mer

Anpassad portal

Använd funktionen för anpassning av portal för att välja färg, tema och layout för din servicedesk. Det är enkelt att anpassa dess utseende, och du kan till och med justera din portal på HTML/CSS-nivå.

Läs mer ➝

 

Produktivitetstips

productivity hacks productivity hacks
Automatiska arbetsflöden

Repetitiva uppgifter som rör ärenden kan automatiseras med Freshservices automatisering för arbetsflöde. Du kan till exempel tilldela ärenden till rätt handläggare eller skicka godkännanden till rapportansvarig. Arbetsflöden kan skapas för ärenden, problem, ändringar och releaser genom att ange händelse, villkor och åtgärd.   

Läs mer ➝

 

Uppgiftshantering

Freshservice låter dig skapa uppgifter inom ärenden för att delegera arbete till olika grupper. Kontrollpanelen visar uppgifter baserat på status, såsom försenade uppgifter, uppgifter som ska vara klara under dagen samt kommande och slutförda uppgifter. Handläggare kan använda denna lista som referens och du kan även välja att visa uppgifter för en specifik grupp eller handläggare.

Läs mer ➝

 

Kunskapshantering

Med en kunskapsdatabas kan du hantera lösningar för vanliga frågor. Det ökar effektiviteten genom att minska behovet av att hitta information varje gång en fråga ställs. Lösningarna kategoriseras i olika mappar. Kunskapsdatabasen finns tillgänglig i modulen för ärendesvar och kan bifogas i lösningar inom ärenden. Lösningarna visas även på självbetjäningsportalen för användare och minskar på så sätt antalet ärenden som skickas till supporten.

Läs mer ➝

 

Mobilapp

Freshservices mobilapp kan laddas ner från Play Store för Android eller Apples App Store. Med appen kan du hantera livscykler för ändringar och ärenden på språng. Du kan enkelt spåra tillgångar och skanna dem med streckkodsläsare. Dessutom kan du läsa kunskapsdatabasen på mobilen för att snabbt kunna svara på ärenden.

Standardsvar

Standardsvar är färdiga svarsmallar som skapas för återkommande frågor. Du kan lägga till dynamiskt innehåll med hjälp av platsmarkörer såsom personens namn, ärendefält o.s.v. Detta sparar tid för dina handläggare när de besvarar vanliga frågor.

Läs mer ➝

 

Filter och vyer

Du kan filtrera ärenden med hjälp av standardmässiga eller anpassade fält i listor som kan sparas som ”vyer” i Freshservice. Du kan till exempel välja att skapa en vy för ärenden som är öppna och tilldelade till dig. Det gör det enklare att gå till dina aktuella ärenden.

Automatiska åtgärder

Du kan utföra serier av åtgärder för ärenden med ett enda klick. Du kan till exempel använda funktionen för återkommande ärenden såsom återställning av lösenord. Lägg till åtgärder såsom taggar, anteckningar och att ange prioritet som medium.

Schemaläggning

Freshservice låter dig skapa ärenden vid regelbundna intervaller. Du kan till exempel använda funktionen för att schemalägga månatlig säkerhetskopiering.

Formulärmallar

Mallar för ärenden och ändringar låter dig automatiskt fylla i nya ärendeformulär med specifika värden. Handläggare kan använda funktionen för att spara tid när de skapar vanliga ärenden. Till exempel kan återkommande ärenden som rör en skrivare sparas och delas som mallar. Sedan kan handläggarna använda dessa mallar för att snabbt och enkelt skapa ärenden. Med hjälp av en samling av formulärmallar kan företaget spara tid och undvika onödigt arbete på standardmässiga ärenden eller ändringar.

Spelifiering

Freshservice integrerar spelfunktioner i din servicedesk så att handläggarna kan ha roliga tävlingar med varandra när de arbetar. Du kan skapa mål för specifika kriterier, såsom snabba lösningar, lösningar vid första kontakten och kundnöjdhet. Med spelifiering får handläggare bonuspoäng när de uppfyller målen. En topplista visas i kontrollpanelen, med en lista på teamets högpresterande handläggare.

Ärendesamarbeten

Med Freshservice kan handläggare samarbeta direkt i ärenden. De kan chatta med sina kollegor och dela filer för snabba lösningar. De kan även markera specifika ärendeuppgifter i ärendet med hjälp av markeringsläget. Det förbättrar handläggarnas samarbeten och effektivitet.

Marknadsplats

Freshservice Marketplace har integrationer för tredje parts appar som grupperas enligt kategorier såsom handläggares produktivitet, notiser och notiskontroller, chatt, mobil och video. Du kan bläddra bland alla appar och installera de som är relevanta för dig.