Om INCAE

INCAE Business School är en privat, ideell och multinationell organisation för högre utbildning som ägnar sig åt att lära ut och forska på insatser i områdena företag och ekonomi som riktar sig mot utbildning och undervisning från ett världsomspännande perspektiv. Individer härifrån är kapabla att axla höga chefspositioner i Latinamerika.  Sedan starten har de haft teknisk handledning från Harvard Business School.

Mål

Som en av de bästa skolorna i Latinamerika ville INCAE Business School göra en global förändring inom teknik för att förbättra sin tjänstehantering och IT-support för slutanvändare. Deras lösning var att använda sig av Freshservice för att erbjuda bättre tjänsteleverans, ett organiserat system och bättre processer organisationen igenom.

Lösningen vi försåg dem med

INCAE valde Freshservice framför tre andra verktyg som de utvärderade - Request Tracker, Salesforce Desk och Zendesk. De fann att Freshservice var mer tillgängligt och bättre lämpat för deras varierande behov bland sina team. Utöver det gjorde det enkla gränssnittet och den lättanvända portalen det enkelt att anamma genom hela organisationen. Det hjälpte också till att INCAE snabbt kunde jobba med de bekanta tangentbordsgenvägarna i Freshservice, som liknar Googles.

“Vi använder Freshservice på ett sätt som ingen annan gjort tidigare - genom att använda det i många team som inte bara är IT. Det är effektivt och precis vad vi ville ha.”

Juan Ramone Dorte

Social IT-direktör

INCAE Business School

Framgångar

Det har skett en dramatisk minskning i mängden manuellt arbete som alla utförde sedan Freshservice implementerades. Till det kan läggas till att INCAE fann att de kunde erbjuda mycket bättre service med servicedeskens effektiva och organiserade ärendehanteringssystem. Ärendena tilldelas till rätt person och det var ingen risk för förseningar eller dröjsmål eftersom de helt enkelt omfördelas vid behov, vilket låter användarna prioritera sina förfrågningar. Servicedesken har förändrat sättet som människor uppfattar sina anställda - de ser dem som människor som får saker gjorda utan att behöva konstant uppföljning. Dess interaktion med klienter har förändrats dramatiskt och kulturen är mycket vänligare. Man fann att kunderna gav mycket mer feedback om varje tjänst som de fick använda. INCAE tillskrev det till den drastiska förbättringen i sin tjänsteleverans.