Alla funktioner Analyser

Mät servicedeskens resultat

Förbättra servicedeskens effektivitet genom att identifiera flaskhalsar och håll reda på nyckelindikatorer med fördefinierade rapporter för incidenter, förändringar och tillgångar. Håll reda på tjänstenivåavtalen genom att organisera dina insikter i skräddarsydda rapporter.

Identifiera och lös förfrågningar på ett enkelt sätt och planera dina investeringar genom att se realtidsdata i form av presentationer. Dela rapporterna genom olika filter och format som du själv väljer.

Få insikt i alla moduler

Dra nytta av rapporter baserat på olika inverkningar, grupper, typer, associeringar eller avdelning för att upptäcka förbättringsområden och håll koll på hur de presterar med hjälp av regelbundna kontroller.

Granska rapportdata för att spåra alla associerade incidenters, problems och förändringars hälsa och minimera risk för avbrott i verksamheten. Fatta snabba, informerade beslut med noggrann data över alla moduler i servicedesken.

Visualisera rapporter för en bättre insyn

Ge tydlighet till datan du vill granska eller presentera genom att använda visualiseringsmotorn. Med automatiska rekommendationer samt valmöjligheten att använda Smartboards för att bläddra i interaktiva visualiseringar kan du granska eller presentera de analyser du behöver för att få bättre förståelse.

Bryt enkelt ned insikter, planera bättre och förbättra servicedeskens resultat.

Fördelarna med avancerade rapporter och analyser

Sökning

Ställ frågor om din servicedesks data direkt med hjälp av motorn Natural Language Querying, helt utan krav på specialutbildning. Skapa anpassade visualiseringar, lägg till filter eller ställ frågor i sökrutan.

Kurerade rapporter

Få tillgång till kurerade rapporter för snabb delning av viktig data med intressenter. För att göra dem personliga kan relevant data filtreras innan rapporten skapas i önskat format – tabeller, stapeldiagram eller andra grafiska redogörelser.

Schemalägg rapporter

Automatisera rapporter för delning med relevanta intressenter. Schemalägg e-postmeddelanden med datan att skickas regelbundet i det format du önskar.