Alla funktioner Projektplaneringsverktyg för IT

Hantera dina IT projekt med ett projektledningsverktyg

Nu har du möjlighet att skapa nya projekt från grunden eller till och med från ärenden eller förändringar - planera alla dina IT-projekt direkt från servicedesken. Prioritera, hantera och övervaka projekt från början till slut medan du associerar ärenden, förändringar eller till och med tillgångar med projekten. Allt i ett och samma projektledningssystem.

projektplaneringsverktyg

Dela upp projekt i flera nivåer för enkel tilldelning

Projektplaneringsverktyget låter dig dela upp projekt i uppgifter och underliggande uppgifter som enkelt kan tilldelas till individuella ägare eller medarbetare för de som inte ingår i servicedeskens team, eller till en tekniker med begränsad åtkomst till projektet.

Håll reda på vem som arbetar med vad och möjliggör fullbordande av uppgifter först efter de underliggande uppgifterna är slutförda. Arbeta bättre tillsammans som ett team mot en och samma deadline istället för att jobba inom olika tidsramar.

projektledningsverktyg

Få en komplett insyn i projektets status

Freshdesks projektplaneringsverktyg låter dig i realtid följa framstegen i projekten från början till slut genom en snabb överblick. Du kan enkelt se alla detaljer du behöver om projektet i ett och samma fönster. Dess ägare, slutfört procentantal och förfallodatum för utrullningen.

Övervaka framstegen i detalj genom aktivitetsloggen som registrerar och följer allt som händer inom ett projekt. Projektledningsverktyget håller dig uppdaterad om överträdelser av deadlines med spårningsindikatorn som talar om hur långt projektet har fortskridit.

En komplett insyn i projektets status

Samarbeta, brainstorma idéer och dela information i projektorganisationen

Konversera och lägg till kommentarer om ett projekt eller dess uppgifter för att låta andra veta vad som sker, eller bolla idéer mellan varandra i teamet.

För ytterligare kontext kan du bifoga filer eller länkar till projektet; exempelvis research, dokument för produktkrav eller noteringar om en specifik angelägenhet.

Dela information i projektorganisationen

Var uppdaterad om tilldelade ärenden, förändringar och tillgångar

Spåra och hantera alla dina ärenden och tillgångar associerade till ett projekt med ett och samma verktyg för projektledning. Planera projekt på ett bättre sätt med integrerade moduler och hantera underliggande strukturer och relationer från ett och samma projektledningssystem.

Med bättre insikt i händelser som är relevanta för berörda parter får de också insyn i projektets inverkan på verksamheten. Det ger en bättre klarhet i informerat beslutsfattande som ligger i linje med verksamhetens mål.

Verktyg för projektledning

Projektledningsverktyg - Allt du behöver för att hantera incidenter

Notiser

Försäkra att lösningar sker i tid genom att sätta flera policys i tjänstenivåavtalet rörande uppgifters deadlines baserat på olika kontorstider och diverse ärenden eller ärendegrupper.

Filtrera uppgifter

Driv på förbättrade tjänster med integrerade nöjdhetsundersökningar som kan skickas ut till de anställda per automatik när ett ärende har lösts. Allt i ett och samma projektplaneringsverktyg.

Bevakning

Håll reda på dina dagliga uppgifter genom kalendervyn i servicedeskens instrumentpanel. Hantera allt i projektledningsverktyget som behöver bli klart för dagen och allt som är tidsbundet med automatiska notiser och påminnelser.