Alla funktioner IT-projektledning

Ro projekten i land, från planering till verkställande

Nu har du möjlighet att skapa nya projekt från grunden eller till och med från ärenden eller förändringar - planera alla dina IT-projekt direkt från servicedesken. Prioritera, hantera och övervaka projekt från början till slut medan du associerar ärenden, förändringar eller till och med tillgångar med projekten.

Dela upp projekt i flera nivåer för enkel tilldelning

Uppgiftshantering låter dig dela upp projekt i uppgifter och underliggande uppgifter som enkelt kan tilldelas till individuella ägare eller medarbetare för de som inte ingår i servicedeskens team, eller till en tekniker med begränsad åtkomst till projektet.

Håll reda på vem som arbetar med vad och möjliggör fullbordande av uppgifter först efter de underliggande uppgifterna är slutförda. Arbeta bättre tillsammans som ett team mot en och samma deadline istället för att jobba inom olika tidsramar.

Få en komplett insyn i projektets status

Freshdesks instrumentpanel för projekt låter dig i realtid följa framstegen i projekten från början till slut genom en snabb överblick. Du kan enkelt se alla detaljer du behöver om projektet i ett och samma fönster. Dess ägare, slutfört procentantal och förfallodatum för utrullningen.

Övervaka framstegen i detalj genom aktivitetsloggen som registrerar och följer allt som händer inom ett projekt. Håll dig uppdaterad om överträdelser av deadlines med spårningsindikatorn som talar om hur långt projektet har fortskridit.

Samarbeta, brainstorma idéer och dela kontexter mellan teams

Konversera och lägg till kommentarer om ett projekt eller dess uppgifter för att låta andra veta vad som sker, eller bolla idéer mellan varandra i teamet.

För ytterligare kontext kan du bifoga filer eller länkar till projektet; exempelvis research, dokument för produktkrav eller noteringar om en specifik angelägenhet.

Var uppdaterad om associerade ärenden, förändringar och tillgångar

Spåra och hantera alla dina ärenden och tillgångar associerade till ett projekt med ett och samma system i servicedesken. Planera projekt på ett bättre sätt med integrerade moduler och hantera underliggande strukturer och relationer från ett och samma portalfönster.

Med bättre insikt i händelser som är relevanta för berörda parter får de också insyn i projektets inverkan på verksamheten. Det ger en bättre klarhet i informerat beslutsfattande som ligger i linje med verksamhetens mål.

Allt du behöver för att hantera incidenter

Varningar

Försäkra att lösningar sker i tid genom att sätta flera policys i tjänstenivåavtalet rörande uppgifters deadlines baserat på olika kontorstider och diverse ärenden eller ärendegrupper.

Filtrera uppgifter

Driv på förbättrade tjänster med integrerade nöjdhetsundersökningar som kan skickas ut till de anställda per automatik när ett ärende har lösts.

Bevakning

Håll reda på dina dagliga uppgifter genom kalendervyn i servicedeskens instrumentpanel. Hantera allt som behöver bli klart för dagen och allt som är tidsbundet med automatiska notiser och påminnelser.