MÅNADSVIS
ÅRSVIS
Funktionslista
BLOSSOM
$ 19

per agent och månad

GARDEN
$ 49

per agent och månad

Prissättning för tillgångar

ESTATE
$ 79

per agent och månad

Prissättning för tillgångar

FOREST
$ 99

per agent och månad

Prissättning för tillgångar

Endast årliga abonnemang

INCIDENTHANTERING
E-postärenden (Kanaler)
Svarsmallar
Uppgiftshantering
Automatiskt tilldelning av ärenden
Hantering av SLA
Schemaläggare
Kundnöjdhetsundersökningar
Gruppmöte
Självserviceportal
Kunskapsdatabas
Automatiska lösningsförslag
Smart automatiserare
Smart automatiserare
Tidsredovisning av tekniker
Teknikerkollision
Flera SLA:er
Prioritetsmatris
Formulärmallar
Turbaserad fördelning av ärenden
INTEGRERADE SPELMEKANIKER
Spelifiering Arkad/Poängtavla/Uppdrag
TILLGODOSEENDE AV BEGÄRAN
Arbetsflöden för godkännanden
Tjänstekatalog
ITIL-ANPASSADE FUNKTIONER
Problemhantering
Förändringshantering
Releasehantering
HANTERING AV IT-TILLGÅNGAR (ITAM)
Inventariehantering
Automatisk upptäckt av tillgångar
Hantering av tillgångarnas livscykler
Hantering av mjukvarutillgångar
QR- och streckkodsskanning av tillgångar
Hanterade tillgångar
Avtalshantering
Hantering av mjukvarulicenser
KONFIGURATIONSHANTERING OCH DATABAS
Kartläggning av konfigurationsenheters relationer
Processintegration för ITSM
Inverkansanalys
MOBIL SERVICEDESK
Freshservice för iOS
Freshservice för Android
Mobilanpassad webbapplikation
RAPPORTER
Standardrapporter
Anpassade rapporter
Schemalägg rapporter
Analyser
PROJEKTLEDNING FÖR IT
Projektledning
PLATTFORM
Verktyg för automatisering av arbetsflöden
Marknadsplats
Anpassade formulär genom dra-och-släpp
Tillkännagivanden
Notiscenter
Obegränsat antal slutanvändare
Anpassad kartläggning av domäner
Olika kontorstider
QR- och streckkodsskanning av tillgångar
Obegränsat antal e-postlådor
Portal på flera språk
Läge för hanterade tjänsteleverantörer
Anpassningsbara roller för teknikerna
Anpassad e-postlåda
Anpassning av portal
API-åtkomst
1000 API-anrop per timme
2500 API-anrop per timme
5000 API-anrop per timme
7500 API-anrop per timme
SÄKERHET
Single Sign-On (SSO)
Vitlistning av domäner
1 gratis, anpassad SSL-certifikat
Vitlistning av IP-adresser
FÖRETAGSFUNKTIONER
Kundnöjdhetshanterare
SLA för en timmes support
Revisionsloggar