En lösning för alla dina problem

Erbjud strömlinjeformad hantering av förfrågningar till dina användare

Implementera en servicedesk-lösning för att vara transparent och alltid tillgänglig. Inrätta processer för tjänsteförfrågningar med en enkel tjänstekatalog för studenter, fakultet och personal för åtkomst och förfrågan av relevanta tjänster inklusive IT, administration, bibliotek, vandrarhemstjänster, forskning och alumner.

service catalog

Var tillgänglig när som helst, var som helst

Studenternas förväntningar är generellt sett högre på utbildningsinstitut eftersom de tillhör millenniegenerationen och generation Z. Mobilappar kommer väl till pass för studenter som enkelt vill nå servicedesken. Det ökar också användarens nöjdhet eftersom det sänker tidsåtgången till lösning.

service desk on mobile

Hantera säsongsbaserade ärendevolymer med lätthet

Servicedesken får stora mängder vardagliga ärenden under antagningsperioden. Automatisera din servicedesk så att den hanterar rutinförfrågningar relaterade till antagning, vandrarhem, kursval, etc. Genom att automatisera dessa förfrågningar strömlinjeformas processen och hjälper agenterna att fokusera på komplexa uppgifter.

streamline onboarding transistion

Fördelen med Freshservice

Strömlinjeformade självhjälpsresurser

Skapa lösningar för dina incidenter och konvertera dem automatiskt till artiklar för kunskapsdatabasen. Förbättra produktiviteten genom att svara på likvärdiga förfrågningar med svarsmallar.

Obesvärad tjänstehantering

Utforma en intuitiv katalog och inkludera relevanta tjänster som dina slutanvändare vanligtvis efterfrågar. Automatisera godkännande-processen med kraftfulla automatiseringsfunktioner från Freshservice.

Bättre beslutsfattande med analysverktyg

Identifiera flaskhalsar, fatta informerade beslut, övervaka servicedeskens prestanda och förbättra tjänsteleveransen med fördefinierade och anpassade rapportfunktioner.

Prova på vår prisbelönta programvara nu

Freshservice inflytande på kunderna

Över 10 000 kunder litar på oss