Den eleganta modulen för användarhantering från Freshservice tar din servicedesk till nästa nivå

Hälsovårdssektorn är en av de mest upptagna och viktigaste privata och offentliga tjänsterna och kräver därför störst uppmärksamhet och resurser av högsta kvalitet för att lyckas. Du vet att det inte finns utrymme för misstag och att inget mindre än perfektion kan fungera. I en sådan högriskmiljö är ett systematiskt arbetsflöde som hanterar tid och resurser absolut nödvändigt. Liv står på spel. Bekymrade patienter och deras anhöriga söker råd och uppföljning eller har andra frågor. Du kan inte ignorera dem eller ta för lång tid på dig att svara, inte med så mycket på spel. Även om man bortser från de tillfällen då man är överbelastad med frågor eller klagomål, hur ska man kunna sortera allt och svara på kort tid?

Vad är användarhantering?

För företag är det av högsta vikt att kunna vara säker på att hanteringen av IT-tjänster fungerar smidigt och att den grundläggande driften är välskött. Helpdeskens mjukvara är utformad på så vis att användarna ska kontakta tjänsteleverantören närhelst ett problem uppstår. För att förenkla den här processen behöver du ett system som kan hantera dina användare och svara på förfrågningar med ett välfungerande arbetsflöde. Användarhantering med Freshdesk tar hand om det åt dig med olika komponenter som får din servicedesk att upplevas som smidig och användarvänlig.

  • Föreslå lösningar per automatik när systemet tilldelar ärenden till teknikerna
  • Definiera arbetsflöden baserat på angelägenhet och prioritet
  • Skicka in ärenden utan att du först måste logga in
  • Se publika lösningar utan inloggning
  • Logga in i din supportportal med Googles sociala inloggning
  • Föreslå relaterade lösningar per automatik när användaren skapar ett nytt ärende

Så moderniserar Freshdesk användarhanteringen i din servicedesk

Enkla sätt att hantera dina användare: Handplocka förfrågare att ge förmånen att skicka in ärenden till din helpdesk. Anpassa och sätt regler om du vill begränsa inloggning till din självserviceportal och åtkomst till kunskapsdatabasen eller användarforumet.

Enkelt att aktivera

Aktivering ska vara enkelt. Du behöver bara besöka portalen, registrera ett konto och bli medlem. En omedelbar notis skickas och kontot aktiveras. Du kan logga in och jobba med ärenden direkt. Det användarvänliga gränssnittet gör det lättare att använda servicedesken.

Skapa och tilldela grupper med roller

Organisera tekniker i grupper och börja tilldela ärenden per automatik baserat på arbetstid och helgdagar. Skapa olika roller och gör det enklare att redigera åtkomstbehörigheten för teknikerna.

Konfigurera avdelningar och förändringsråd för godkännande

Konfigurera avdelningar och gruppera förfrågare baserat på deras arbeten eller beteckningar. Det blir inte enklare än så här att klassificera ärenden. Ha ett systematiskt arbetsflöde med ett förändringsråd som granskar och bedömer alla förändringsförfrågningar.

Single sign-on och anpassning av den offentliga kundportalen

Skulle du vilja ha ett system där du slipper krångla och lätt kan logga in eller skicka in ett ärende utan komplikationer? Freshservice integrerar Googles SSO för att göra det möjligt för användarna att skicka in ärenden utan att behöva tänka på inloggningsuppgifter.