Servicedesk-lösning för DevOps som skapar en smidig övergång från design till drift

IT-sektorn har sett en gradvis förändring i sin struktur i form av DevOps, med ett ramverk fokuserat på att spara pengar, resurser och leverera skalbar mjukvara. Ledare inom ITSM måste anpassa sig till rådande trender och strategiskt förändra nuvarande processer, annars riskerar de att stöta på hinder eller hamna i en återvändsgränd. DevOps är ett samarbetemellan utvecklare och verksamheten med betoning på kommunikation och integration mellan mjukvaruutvecklare och de team som arbetar med IT-drift. DevOps nyckelroll består av att justera IT-resultat och mottagligheten för din verksamhet. Det ger dem ett kraftfullt försprång och gör det möjligt att släppa robusta mjukvarureleaser i en högre takt.

Reseservice hjälper dig att uppnå dessa mål med sin starkt ITIL-inriktade servicedesk-mjukvara. Engagera din servicedesk direkt från tjänstens livscykels början. Molnbaserade, ITIL-inriktade processer för DevOps accelererar, förenklar och snabbar upp arbetsflödet. Börja använda DevOps för att implementera exakta procedurer och funktioner nödvändiga enligt version 3 av ITIL-ramverket för att skapa en smidig övergång från design till drift.

Förändringsarbete

DevOps guidar dig i att spåra förändringar direkt från applikationsnivå till implementeringsnivå. Bedriv en effektiv verksamhet som implementerar önskade förändringar, leder förändringsplanering och svarar till incidenter om och när de uppstår.

Releasehantering

Fokusera på att skapa en detaljerad plan och testa de nya tjänsterna innan en release eller implementering görs. Förbered dig och försäkra dig om att releasen genomförs under kontrollerade former för att hantera alla miljöer och utfall.

Konfigurationshantering

Förstå gränssnitten mellan konfigurationsenheten för att spåra förändringar. Verifiera att rätt version av koden implementeras och att den inte har genomgått några obehöriga förändringar eller drabbats av någon form av tekniskt fel. Tackla bristerna.

Nyckelfunktioner

Dynamisk upptäckt

Logga och spåra incidenter direkt från molnmiljön till din servicedesk. Prioritera och tilldela utvecklingsuppdrag till rätt medlem i teamet.

Periodisk upptäckt

Utvärdera potentiella hot och reducera risker associerade till uppdateringar av komplexa system. Hitta grundorsaken och lösningen för redan existerande frågeställningar.

Uppgradera automatiskt

Fastställ att förändringar och releaser överenskommer med kundens förväntningar. Säkerställ att uppdaterad kod är synkroniserad med bestämmelser och överenskomna villkor.

Incidenthantering

Importera fysiska och virtuella tillgångar till din konfigurationsdatabas genom automatisk upptäckt från sondering eller AWS. Spåra alla hårdvaru- och mjukvaruinventarier som är nödvändiga för din verksamhet. Förbättra kommunikationen på en hierarkisk nivå och håll alla uppdaterade.

Läs mer

Problemhantering

DevOps utövar repeterbara procedurer under utveckling och implementering. Automatiserad upptäckt av konfigurationsenheter gör det enklare att uppdatera konfigurationsdatabasen. Skapa automatiska skript som förbättrar implementeringen. Bygg ett robust arbetsflöde för att säkerställa att tjänstens livscykel genomgår en ordentlig implementering.

Läs mer

Tjänstenivåavtal

DevOps gör det enklare att mäta verkan och ge omedelbar respons om tjänstens övergång från design till verksamhet har varit tillfredsställande. Använd feedback som ett medium för utvecklingsteamet att förbättra kvaliteten på nästa release och minska kostnaden för avbrott.

Läs mer