Det blir enklare att hantera din konfigurationsdatabas med automatiserad hantering för hårdvaruinventarier

En ITSM-servicedesk hjälper dig att hålla all information uppdaterad för den hård- och mjukvara som organisationen använder. Administratörer måste underhålla konfigurationsdatabasen, men det är mer sannolikt att fel uppstår när den sammanställs manuellt. Ett automatiserat verktyg för hårdvaruinventering som periodvis läser av alla tillgångar och samlar alla nödvändiga detaljer är det perfekta svaret.

Freshservice ger dig mjukvara för hårdvaruinventering som hjälper dig att spåra alla installerade maskiner och hantera dina enheter och servrar genom dess livscykler. Du kan utföra snabbinventering genom nätverket och få en omedelbar sammanfattning och detaljerade rapporter. Men vänta, det kommer mer! Du kan få dina konfigurationsenheter avlästa genom olika brandväggar eller bakom inloggningsuppgifter när du inte är på plats.

Hårdvaruinventeringen från Freshservice fokuserar på

Avläsning av hårdvaruinventarier

Läs periodvis av stationära Windows-datorer eller servar i nätverket för att samla inventariet och lagra uppgifterna i konfigurationsdatabasen. Läs av med regelbundna intervaller och konfigurera för att möta behov i realtid utan manuellt ingripande.

Spåra tillgångar och planera IT-förändringar

Spåra inventarier och tillgångar på ett enkelt sätt. Planera förändringar, releaser och tillfälliga lösningar i enlighet med detta. Det är lätt att uppdatera konfigurationer och fysiska platser för varje hårdvarutillgång.

Hantera hårdvarans cykler

Spåra IT-hårdvara genom ett centraliserat system även om artiklar förekommer på flera olika platser. Automatisera livscyklerna för alla dina IT-tillgångar.

Upptäckt av tillgångar

Varje gång en konfigurationsenhet läggs till så läser verktyget för hårdvaruinventering av den och lägger till den i konfigurationsdatabasen i realtid. De kategoriseras av upptäcktssonden som medföljer brandväggen. Upptäcktsagenten påverkas inte av några Windows-inställningar utan läser av alla maskiner, även de som inte är anslutna till servrarna. Den kräver ingen autentisering från användaren.

Nyckelfunktioner

Dynamisk upptäckt

Logga och spåra incidenter direkt från molnmiljön till din servicedesk. Prioritera och tilldela utvecklingsuppdrag till rätt medlem i teamet.

Periodisk upptäckt

Utvärdera potentiella hot och reducera risker associerade till uppdateringar av komplexa system. Hitta grundorsaken och lösningen för redan existerande frågeställningar.

Uppgradera automatiskt

Fastställ att förändringar och releaser överenskommer med kundens förväntningar. Säkerställ att uppdaterad kod är synkroniserad med bestämmelser och överenskomna villkor.

Incidenthantering

Importera fysiska och virtuella tillgångar till din konfigurationsdatabas genom automatisk upptäckt från sondering eller AWS. Spåra alla hårdvaru- och mjukvaruinventarier som är nödvändiga för din verksamhet. Förbättra kommunikationen på en hierarkisk nivå och håll alla uppdaterade.

Läs mer

Problemhantering

DevOps utövar repeterbara procedurer under utveckling och implementering. Automatiserad upptäckt av konfigurationsenheter gör det enklare att uppdatera konfigurationsdatabasen. Skapa automatiska skript som förbättrar implementeringen. Bygg ett robust arbetsflöde för att säkerställa att tjänstens livscykel genomgår en ordentlig implementering.

Läs mer

Tjänstenivåavtal

DevOps gör det enklare att mäta verkan och ge omedelbar respons om tjänstens övergång från design till verksamhet har varit tillfredsställande. Använd feedback som ett medium för utvecklingsteamet att förbättra kvaliteten på nästa release och minska kostnaden för avbrott.

Läs mer