Marknadstrender i företagens IT-lösningar

Som ett större företag har du sett hur IT-avdelningens roll har förändrats avsevärt. Det handlar inte längre bara om att se till så att servern tickar på utan buggar. Vi har passerat stadiet av lokal mjukvara till den flexibla prakten av mjukvara som en tjänst. Du känner väl till IT-budgeten för din verksamhet. Den sträcker sig ofta från 1–30 % av de totala utgifterna, särskilt nu när IT-organisationerna vet att de behöver vara bättre rustade och måste erbjuda snabba lösningar som fungerar fläckfritt. Större företag vet att de inte kan kompromissa med den kvalitet de levererar samtidigt som de känner pressen av behovet att hålla nere IT-kostnaderna. Låter det som något du känner igen?

Så här kan Freshservice hjälpa dig...

Om en av dina anställda fastnar, till exempel i trafiken, och kontaktar dig. Vad förväntar den sig i gengäld? Han eller hon vill nog att du ska svara och lösa något IT-problem snabbt. För att kunna hantera ett eskalerat problem måste du bedöma, planera och ta fram ett tjänstenivåavtal som uppfyller din verksamhets krav. Det är en långdragen uppgift att hantera, även med all den teknik du har till hands. Det är därför du behöver en företagsanpassad mjukvara för servicedesk och ett systematiskt arbetsflöde som är enkelt att använda.
Vässa din interna supportverksamhet och optimera personalens ansträngningar med en smart servicedesk som har en omfattande men flexibel automatiseringsprocess. Med Freshservice kan du lösa frågeställningar snabbare och med större precision, maximera de anställdas produktivitet, hålla koll på resultat, hantera budget och mycket mer.

Spelifiering

Visste du att två tredjedelar av IT-administratörerna strävar efter ett karriärbyte på grund av stress och all den övertid de behöver arbeta? Det är inte för inte som IT-support anses vara det mest tråkiga och otacksamma jobbet. Därför är ett av målen med Freshdesk att få dina tekniker att börja njuta av sitt arbete genom spelifiering. De tjänar poäng för varje löst ärende och bonuspoäng för snabb respons och snabba lösningar. Maximera produktiviteten och stärk moralen genom att spelifiera helpdesken.

Systematiskt arbetsflöde

Du är den person som bäst känner till dina behov. Därför behöver du anpassningsalternativ som låter dig experimentera med mjukvaran. Skapa en mall som passar verksamhetsbehoven, lägg till och tilldela regler, sätt en prestationsstandard för ditt supportteam med ett tjänstenivåavtal och du är redo. Fastställ en tidsram som teknikerna ska förhålla sig till vad gäller att svara på ärenden och lösa dessa baserat på ärendets prioritet.

Minska ditt arbete med hantering

Oroa dig inte mer över att skapa rapporter och följa upp tidsåtgång för varje tekniker. Använd de automatiskt skapade rapporterna för att se teknikernas och teamets prestationer. Mät produktiviteten och gör en jämförande analys med lätthet. Håll koll på din konfigurationsenhet med några få klick, allt på samma sida. Ta reda på tillgångarnas värde och värdeminskning för att minska arbetsbelastningen. Lägg till kostnader för underhåll och installation och de uppdateras automatiskt i värdelistan i konfigurationsenheten. Allt detta är enkelt med Freshservice.