Vad är ITIL Certifiering

Din kompletta guide till att ITIL-certifieras

 

ITIL har varit det primära ramverket för de som arbetar inom IT vad gäller hantering av IT-tjänster (ITSM). Det här är din guide till allt som rör ITIL-certifiering. Om du arbetar med IT-support är ett ITIL-certifikat alltid en god idé. ITIL-ramverket är en uppsättning principer som fokuserar på att lägga IT-tjänster i linje med verksamhetens behov. ITIL-principer är leverantörsneutrala och har två fördelar – att öka produktivitet hos de som arbetar med IT och att reducera kostnaden för IT-drift.

ITIL:s nuvarande form har fem grundläggande delar som täcker olika steg i ITSM:s livscykel. Folk betraktar ofta ITIL som en helig skrift för IT-support. Vad man kan missa då är det faktum att ITIL är en samling bästa praxis för IT-support, och alltså inte strikta regler och resultat. ITIL-ramverket är bara ett verktyg för att nå ett mål, inte målet i sig.

Till exempel kan bästa praxis från ITIL användas för att minska antalet kundärenden i vardagen (med hjälp av självbetjäning i servicedesk). Dock krävs en omfattande självbetjäningsportal i ditt ITSM-verktyg för att uppnå detta.

Så vad handlar då ITIL-principerna om?

Som vi nämnde i den föregående paragrafen är ITIL en samling bästa praxis som hjälper dig att leverera en sömlös IT-tjänst. ITIL har i sin nuvarande form genomgått flertalet uppgraderingar och revisioner. Den senaste versionen av ITIL består av fem delar som alla täcker olika aspekter av IT-tjänster. De fem avsnitten är

Den senaste versionen av ITIL är version 4. Dock används den föregående tredje versionen fortfarande i stor utsträckning. Den fokuserar på integration mellan affärsverksamheter och IT. ITIL-principer  kan när de följs systematiskt hjälpa dig att hantera och minska risker på ett bättre sätt. De kan också spara kostnader för IT-support, skapa ett ekosystem för tillväxt, öka skalbarheten, förändra och hjälpa till att förstärka relationen till dina slutanvändare.

Varför bör man ITIL-certifieras?

Att ha ett ITIL-certifikat har flera fördelar för dig som jobbar inom IT-support. Här kan du läsa några av dem

Bättre förberedd

Du får naturligtvis en fördjupad kunskap om ITIL-ramverken och kan därmed hantera ditt arbete på ett bättre sätt. Om du använder dessa kunskaper på rätt sätt kommer certifikatet att göra dig mer produktiv och effektiv på arbetet.

Professionell utveckling och bättre lön

Det här är en självklarhet. Professionell utveckling och bättre lön är en av de vanligaste anledningarna som gör att man vill ITIL-certifieras. Inom ITSM-världen har den med certifikat ett försprång. Med ett certifikat kan du se ett hopp i löneskalan (så mycket som 15 %). Hur mycket du tjänar beror förvisso på var du bor och vilken erfarenhet du har, men ett certifikat hjälper ditt lönekuvert att växa.

Tala samma språk som IT-proffsen

ITIL är den överlägset mest använda metodiken för ITSM. Genom ett ITIL-certifikat lär du känna terminologin som används av IT-proffs i olika branscher och delar av världen. Du talar därmed ett språk som är allmänt accepterat och erkänt.

En titt på helhetsbilden

Som du kanske har sett i uppsättningen moduler ger ett ITIL-certifikat dig en enhetlig bild av hur IT och affärsverksamheter passar ihop. Det ger dig inte bara ett bättre perspektiv på olika IT-initiativ utan säkerställer också att dina beslut är i linje med de större affärsmålen.

Certifieringsexamen för ITIL

ITIL använder något som kallas för ett ITIL-poängsystem (”ITIL Credit System” på engelska) för att tilldela certifikat. Alla ITIL-relaterade kvalifikationer har tilldelats särskilda poängvärden i detta system. En kandidat avancerar till efterföljande steg i certifieringen när poäng utdelats vid varje nivå. 22 kumulativa poäng krävs för att få certifikatet ”ITIL Expert”.

De olika nivåerna inom ITIL-kvalifikationen fokuserar på olika aspekter av bästa praxis inom ITIL. De fem nivåerna av ITIL-certifiering är


Här är en djupdykning i var och en av dessa delar.

itil certification examination ab137932
ITIL Foundation

Det här är den första nivån av certifieringen. Den fokuserar på allmän medvetenhet om nyckelelementen, grunderna i ITIL-koncept, viktiga definitioner som används i ITIL-tjänstens livscykel och hur de relaterar till tjänstehanteringen.

Nivån ITIL Foundation riktar sig till den som

Certifieringen ITIL Foundation består av 40 flervalsfrågor och ger 2 poäng till de kandidater som klarar nivån. Minst 65 % rätt (26/40) krävs för att erhålla certifikatet. Provet för ITIL Foundation tillåter inga böcker eller andra resurser och det krävs inga förkunskaper för att ta provet. Vem som helst med ett intresse för ITSM kan skriva provet.

ITIL Practitioner

Nivån ITIL Practitioner är den andra nivån av certifieringen. Det här steget fokuserar på att brygga gapet mellan ITIL Foundation och den intermediära nivån (nivå tre i ITIL-certifieringen). Huvudsyftet med nivån ITIL Practitioner är att utrusta personer som jobbar inom IT med förmågan att införa ITIL-ramverk på sina arbetsplatser.

Nivån bygger på bästa praxis från andra ramverk, såsom DevOps, Agile och Lean. ITIL Practitioner skapar värde för alla förbättringsinitiativ i hanteringen av IT-tjänster. Liksom nivån ITIL Foundation består provet för ITIL Practitioner av 40 flervalsfrågor, men de måste besvaras inom 135 minuter. Minst 70 % rätt (28/40) krävs för att erhålla certifikatet. Till skillnad från den första nivån är det tillåtet att använda sig av böcker under provet. Klarar du denna nivå erhåller du 3 poäng.

ITIL Intermediate

Har en flexibel struktur och innefattar två kategorier

Som du ser i informationen ovan fokuserar varje modul i ITIL-certifiering på olika aspekter inom tjänstehantering. Du kan välja att ta så få eller så många intermediära kvalifikationer som du vill. Baserat på vad du önskar få ut av modulen kan du blanda och kombinera olika moduler från båda dessa kategorier.
Nivån ITIL Intermediate ger dig 15 eller 16 poäng beroende på vilka moduler du väljer. Den intermediära nivån är dock bara öppen för dig som har klarat av provet för ITIL Foundation och som har genomgått en certifierad kurs från en ITIL-ackrediterad organisation.

ITIL Expert

Om du vill uppvisa både bredd och djup i din förståelse för ITIL-ramverk är certifikatet ITIL Expert perfekt för dig. Certifikatet ITIL Expert får den som har väl utformad och djupgående kunskap och färdigheter om ITIL:s bästa praxis.

Här är några viktiga krav på den som vill ta ett ”ITIL Expert”-certifikat

ITIL Master

Varje kandidat för ITIL Master måste kunna påvisa framgångsrikt implementerade projekt i ITIL-relaterat arbete på sin arbetsplats. Det finns ingen föreslagen kursplan från Axelos (skaparna av ITIL-ramverken). Axelos anger på sin webbplats att “du måste garantera att du har omfattande praktisk erfarenhet av ITIL och kan visa aktiv medverkan i implementationen av praktikerna”. För att få ta certifikatet ITIL Master måste man

Modulen Managing Across the Lifecycle

Modulen MALC ger kandidaten 5 poäng. Att bli godkänd för ITIL Foundation med ytterligare 15 poäng från intermediära kurser är ett minimikrav för att få skriva provet för denna modul. Med andra ord behöver du minst 17 poäng för att få skriva provet. Många som arbetar inom IT världen över använder detta som en sluss för att uppnå certifikatet ITIL Expert.

Allteftersom du klarar varje certifikatnivå får du respektive certifikat och tillskrivna poäng.

Vad kostar ett ITIL-certifikat?

Kostnaden för ett ITIL-certifikat varierar beroende på var du bor. Kostnaden bestäms beroende på vilket land du tar provet i. Registreringsavgiften för certifiering är mellan 1 500 kr och 5 000 kr. Notera att detta bara är kostnaden för att göra provet. I de flesta fall vill kandidater och de som jobbar inom IT ta hjälp av en extern agentur som kan hjälpa till med förberedelser inför prov och ITIL-certifiering. Kom ihåg att kostnaden för kurserna varierar beroende på vilket institut du utbildar dig hos och att den sträcker sig mellan 5 000 kr och 10 000 kr. Med det sagt finns det de som arbetar inom IT och som förbereder sig för certifieringen på egen hand och därför helt eliminerar kostnaden för utbildning hos en extern agentur.

Kompletterande ITIL-certifikat

Förutom de fem nivåerna av ITIL-certifikat tilldelar poängsystemet poäng baserat på kompletterande kurser, kända som kompletterande ITIL-certifikat. Högst 6 poäng kan tjänas in genom att ta ett eller flera kompletterande certifikat. Axelos webbplats ger en översikt av ITIL:s poängsystem för att hjälpa kandidater att bättre förstå de poäng de har tjänat ihop. Den ger också ett helikopterperspektiv över ytterligare certifieringar som kandidater kan eller bör anskaffa beroende på deras karriärsmål och intresseområden.

Man måste dock se upp med att inte välja moduler som överlappar med varandra för mycket på de olika nivåerna. Baserat på procentuell överlappning delar Axelos upp de olika överlappande kategorierna till liten, mellan och stor överlappning. Som kandidat bör du fokusera på att hålla dig inom området ”låg överlappning” för att tjäna ihop rätt poäng.

Kompletterande ITIL-certifikat Tilldelade poäng Ackrediteringsorgan Översikt
Problem Analyst 1.5 APMG-International Fokuserar på att förebygga incidenter och problem.
ISO/IEC 20000 1.5 APMG-International Demonstrerar och lär ut bästa praxis inom ITSM.
BiSL 0.5 APMG-International Hur man skapar en domän för företagsinformation.
Change Analyst 1.5 APMG-International Hur du bedömer, auktoriserar och hanterar förändringar.
Certified Process Design Engineer (CPDE) 1.5 LCS Bedömning, implementering och andra processer relaterade till IT-tjänster.
Lean IT 0.5 APMG-International Skapa en värdeorienterad IT-tjänst utan variabilitet och oböjlighet.
BCS Specialist qualification 1.5         Täcker många IT-ramverk såsom ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000, etc.
Service catalogue 1.5 APMG International Hantera din tjänstekatalog effektivt och automatisera tjänsteförfrågningshanteringen.
ITSM Foundation 1 Exin & Tuev Sued Grundläggande principer rörande IT-tjänster baserat på ISO/IEC 20000. Avser att förbättra processernas kvalitet.
ASL2 1 APMG-International Grundläggande principer rörande IT-tjänster baserat på ISO/IEC 20000. Avser att förbättra processernas kvalitet.
Sourcing governance foundation 1 APMG-International  Inköp och outsourcing av styrning och hur man applicerar principerna.
Configuration management database 1.5 APMG-International Lär dig hur du kontrollerar, reviderar och verifierar konfigurationsenheter i konfigurationsdatabasen. Stärker tillgångshanteringsförmågan.

Vilka är nyanserna inom ITIL-certifieringen?

Nu när du har läst om de kurser som krävs för att ta ITIL-certifikat är det dags att ta en titt på detaljerna. Försäkra dig om att du har valt ett ackrediterat utbildnings- eller examensinstitut innan det är dags att skriva prov. Du hittar listan med ackrediterade centra och annan information här. Om du skulle känna dig förvirrad kring hur du kartlägger dina certifikat mot dina karriärsmål så finner du här en behändig guide till att kartlägga kompetens med certifikat. Innan du tar ditt ITIL-certifikat är det av största vikt att du klarar minst ett av de provtest du finner här: ITIL-provtest tillgängliga online. Om du emellertid vill förbereda dig på egen hand kan du köpa ett av ITIL:s provberednings-kit mot en mindre avgift.  Här är ett exempel på en sådan förberedande kurs för endast 59 $.

Dessutom har Axelos också släppt en officiell app för Android och iOS:

Har du fortfarande funderingar kring ITIL-certifiering? Skriv till oss på e-postadressen support@freshservice.com