Alla funktioner ITSM Releasehantering

Schemalägg tillkännagivanden för synlighet

Skapa bygg- och testplaner före utrullning med releasens start- och sluttid och planera tillkännagivanden i förväg för att minimera avbrott.

schedule announcements for visibility 2x

Minska risker med hjälp av integrerade moduler

Kartlägg underliggande strukturer och relationer till incidenter, problem och förändringar. Håll enkelt reda på schemalagda releaser för att mildra riskerna.

reduce risk with integrated modules 2x