Alla funktioner ITSM Problemhantering

Hantera problem med enkel automatisering

Stäng, ändra status eller kommunicera om ett problems relaterade incidenter när det är löst genom att fördefiniera specifika villkor.

handle problems with simple automation 2x

Tillhandahåll insyn med grundorsaksanalyser

Utför en grundorsaksanalys och notera dess inverkan, symptom och lösning eller temporär lösning i portalen för att kontrollera framsteg.

Se en tidslinje över händelser som lett till problemet inom servicedesken för en snabb analys.

provide visibility with root cause analyses 2x

Öka transparensen med en databas med kända fel

Länka problem till existerande incidenter, förändringar eller releaser och planera framåt för driftstopp eller tjänsteavbrott.

Markera problem som kända fel medan du genomför lösningar för att förhindra redundans i lösningen samtidigt som teknikerna får kontext i ärendet.

provide visibility with root cause analyses 2x

Förebygg incidenter med svar och förklaringar

Skapa enkelt nya lösningar på problem och bifoga länkar till svar eller lösningar för enkel hänvisning – allt från ett och samma fönster.

provide visibility with root cause analyses 2x