Alla funktioner ITSM Förändringshantering

Minimera redundans och manuellt arbete

Automatisera godkännande av förändringar och utskick av notiser till tekniker och slutanvändare med händelseinformation som hör samman med en förändring.

Hantera dagliga uppgifter med förändringskalendern

Se dagens schemalagda uppgifter och förändringar som automatiskt läggs till i teknikers kalendrar. Du har också möjlighet att se teknikernas scheman för enkel planering.

Kontrollera godkännanden när du inte är på plats

Upprätta hierarkiska godkännanden, meddela förändringsrådet och godkänn eller avslå förändringar baserat på rekommendationer och kommentarer från portalen.

Insikter från granskning efter införande

Kontrollera förändringarna vid implementeringen och för noteringar vid granskningen av utrullningsprocessens förändringar och effekt för att kontinuerligt förbättra proceduren.