Alla funktioner Mjukvara för ITSM

Problemhantering

Inom ITSM kräver problemhantering ett standardiserat och hållbart tillvägagångssätt som tillåter ett enkelt samarbete tekniker emellan. Genom att använda Freshservice för proaktiv problemhantering kan du minska incidenter i din servicedesk med upp till 40 %. Isolera problem, koppla det till pågående eller tidigare incidenter, utför grundorsaksanalys med den visuella händelsetidslinjen och minimera avbrott i verksamheten.

problem management 2x

Förändringshantering

Se till så att alla är med på noterna när du planerar en ny release genom att sätta ett start- och slutdatum och skapa periodvisa tillkännagivanden i ditt Freshservice-konto. Du kan också strömlinjeforma hela releaseprocessen genom att enkelt dokumentera bygg- och testplaner samt minimera risker med hjälp av data från de integrerade modulerna för incident-, problem- och förändringshantering.

change management 2x

Releasehantering

Planera releaser genom att dokumentera versioner och testplaner, uppdatera medlemmarna med start- och slutdatum och skicka notiser i ditt Freshservice-konto.

release management 2x