Alla funktioner Tillgångshantering för IT Konfigurationsdatabas

Upprätthåll ett register över alla tillgångar i verksamheten

Se alla tillgångar och avtal som verksamheten använder i ett enda fönster tillsammans med detaljer som typ, plats och den person eller avdelning som använder den.

Lägg enkelt till en mängd tillgångar på en gång och ta total kontroll över alla verksamhetens tillgångar utan manuellt arbete.

Håll reda på tillgångarnas relationer och underliggande strukturer

Få total insyn i hur dina konfigurationsenheter är anslutna till företaget genom att visualisera alla underliggande strukturer och relationer i en interaktiv karta.

Genom en snabb överblick är det enkelt att begripa en förändringars inverkan på flera tillgångar samtidigt och till och med skapa relationer i stor skala i samma fönster.

Minimera potentiella risker

Förstå hur incidenter, tjänsteförfrågningar, problem och förändringar länkas samman med alla dina tillgångar. Identifiera enkelt verksamhetens tillgångar för att förhindra avbrott och att mildra risker.

Dra nytta av datan i din infrastruktur och analysera inverkan av konfigurationsenheter med lätthet innan du fattar informerade beslut om tillgångarnas användning.