Alla funktioner Tillgångshantering för IT Tillgångshantering för IT

Spåra tillgångarnas livscykler i en enda vy

Förstå statusen på alla tillgångar i verksamheten genom alla dess faser, oavsett var du befinner dig och oavsett om det handlar om anskaffning, underhåll, värdeminskning eller avyttring.

Minska på det manuella arbetet och försäkra noggrann information genom hantering av tillgångarnas livscykler.

track the asset lifecycle in a single view 2x

Få en lättöverskådlig tidslinje över alla händelser

 

Se alla relevanta händelser för den aktuella tillgången med aktivitetsloggen. Med information om tillgångar och anslutna aktiviteter kan du spåra tidigare och nuvarande användning, samt se förändringar och de senaste uppdateringarna.

get a timeline of all events at a glance 2x

Håll koll på inköp och förnyelse av tillgångar

Planera tilldelningen av tillgångar i verksamheten och håll dig uppdaterad kring kommande förnyelser och utlöp.

Håll reda på när tillgångarnas garantier och licenser löper ut och ta enkelt hand om förnyelser och inköp i god tid.

stay on top of asset renewals and purchases 2x