Alla funktioner Tillgångshantering för IT Avtalshantering

Ett enda system för avtalsregister

Upprätthåll ett komplett register över alla verksamhetens avtal med tredjepartsleverantörer. Håll reda på avtal för leasing, underhåll, mjukvarulicenser och till och med avtal särskilt anpassade för din verksamhet genom dess livscykler.

Få en överblick över alla aktiviteter relaterade till ett avtal och håll dig uppdaterad om allt som händer med det – var redo inför en revision med alla relevanta uppgifter.

 Håll koll på avtalsförnyelser och utlöp

Bli underrättad om kommande avtalsförnyelser eller utlöpande avtal och planera enkelt för det i förväg. Reglera förnyelseprocesser på ett organiserat sätt och kontrollera regelbundet tecken på problem med avtalen.

Fatta informerade beslut baserat på användning och resursernas värde för verksamheten.

Hantera och automatisera godkännanden

Förbättra arbetsflödet för godkännanden genom att automatisera verksamhetens avtalsförnyelser. Schemaläggaren snabbar upp avtalshanteringsprocessen med rutinkontroller som försäkrar att alla godkända avtal aktiveras och inaktiveras vid rätt tid.