Alla funktioner IT Servicedesk SLA-hantering

Flera tjänstenivåmål

Spara flera SLA-policys i linje med ditt teams behov och sätt förväntningar om din tjänsteleverans för de anställda.

Definiera deadlines för uppgifter baserat på olika kriterier, exempelvis ärendets källa, typ, grupp eller prioritet för att leverera lösningar i god tid.

multiple service level targets 2x

Förhindra överträdelser i tjänstenivåavtalen med hjälp av automatisering

Eskalera ärenden automatiskt eller skicka notiser rörande överträdelser i tjänstenivåavtalen genom att fördefiniera automatiseringsregler anpassat för dina ärendeprioriteringar.

Få insikt i din tjänsteleverans genom att kontrollera dina resultat gentemot tjänstenivåavtalen.

manage sla violations with automation 2x

Skapa SLA:er för globala team

Stötta team som arbetar i olika tidszoner eller kontorstider genom att skapa tjänstenivåmål i enlighet med deras verksamheter.

Tilldela enkelt olika timmar till rätt grupper och justera deras kalendrar i enlighet med den globala listan över helgdagar för sömlös drift av servicedesken.

set sl as for global teams 2x