Alla funktioner IT Servicedesk Incidenthantering

Flerkanalig support från en enda plattform

Lös ärenden som kommer in genom olika kanaler, exempelvis e-post, självserviceportal, livechatt, telefon och personliga möten.

Fånga enkelt upp alla händelser i servicedesken, korta ned lösningstider och leverera exceptionell service med tjänstenivåavtal.

Få insikter från instrumentpanelens översikt

Få insyn i alla dina ärenden och följ processen med en snabb överblick i instrumentpanelen.

Samarbeta med ditt team från en och samma skärm och se vem som jobbar på ett ärende samt dess prioritet och status.

Tilldela och klassificera ärenden med intelligent automatisering

Tilldela ärenden automatiskt och eskalera dem till rätt tekniker eller grupper. Prioritera ärenden per automatik baserat på inverkan och angelägenhet eller kartlägg relationer till underliggande strukturer och schemalägg återkommande uppgifter som ärenden.

Fördefiniera triggervillkor för att skicka automatiska notiser och larm för att hålla alla uppdaterade.

Stärk personalen med självservice

Minska teknikernas arbetsbelastning genom att tillåta användare att själva söka efter lösningar i kunskapsdatabasen redan innan de skickar in ett ärende, du kan också låta dem skicka in ärenden från självserviceportalen.

Låt personalen hjälpa sig själva och kontrollera ärendeprocessen i portalen.

Ytterligare funktioner

Hantera tjänstenivåavtal

Försäkra att lösningar sker i tid genom att sätta flera policys i tjänstenivåavtalet rörande uppgifters deadlines baserat på olika kontorstider och diverse ärenden eller ärendegrupper.

Nöjdhetsundersökning

Förbättra din service med integrerade nöjdhetsundersökningar som kan skickas automatiskt till den anställde när ärendet är löst och mät effektiviteten baserat på NKI-rapporter.

Uppgiftshantering

Håll reda på dina dagliga uppgifter genom kalendervyn i servicedeskens instrumentpanel. Hantera allt som är tidsbundet på ett enkelt sätt med automatiserade notiser.

Prioritetsmatris

Standardisera prioriteringen av ärenden för att fokusera på rätt ärenden och snabb felavhjälpning av allvarliga incidenter. Ange ärendenas prioritet baserat på dess inverkan och allvarlighet och automatisera prioriteringen av incidenter.

Kunskapsdatabas

Förbättra produktiviteten genom att svara på liknande förfrågningar med svarsmallar eller artiklar från kunskapsdatabasen med ett enda klick. Skapa lösningar för dina incidenter och konvertera dem automatiskt till artiklar.

Rapporter

Mät hur din incidenthanteringsprocess presterar med fördefinierade och anpassade rapporter. Identifiera flaskhalsar, fatta informerade beslut och kontrollera teknikernas och teamens resultat.