Alla funktioner IT Servicedesk Tjänstekatalog

Portalshoppen för alla IT-behov

Låt dina anställda identifiera och skaffa sig exakt de tjänster de behöver från portalen. Automatisera och förenkla processen för infriande av förfrågningar och eliminera fel.

Erbjud flera olika tjänster för olika avdelningar genom den användarvänliga tjänstekatalogen så användarna kan göra och ta emot förfrågningar på nolltid.

Tilldela och skicka för godkännande automatiskt

Automatisera tilldelningen av tekniker till förfrågningar och skapa ditt eget arbetsflöde för infriande av förfrågningar i tid.

Eliminera ogiltiga förfrågningar och överflödiga e-postmeddelanden genom att automatisera tillgängligheten av tjänster baserat på de anställdas roller.

Insikter i tjänsternas tillgänglighet

Ta reda på tjänsternas tillgänglighet i katalogen och få en notis när en artikel är otillgänglig när den ska hämtas. Du kan också låta de anställda låna artiklar för temporära behov.

Planera inköp och tilldela medel till avdelningar baserat på insikter som du fått från tjänstekatalogen.

Profilering med tjänstekatalogen

Anpassa tjänstekatalogen så att den överensstämmer med din varumärkesprofil och konfigurera enkelt de olika fälten för olika avdelningar och team.

Att upprätta tjänstekatalogen utan vägledning är enkelt.