Alla funktioner IT Servicedesk Automatisering

Automatisera interna processer med arbetsflödes-automatiseraren

Tilldela ärenden per automatik till rätt tekniker eller grupper, ställ in godkännanden på flera nivåer och automatisera processer som förflyttning av tillgångar, introduktion av anställda o.s.v. med hjälp av arbetsflödesautomatiseraren. Vårt enkla gränssnitt med dra-och-släpp-verktyg och arbetsflöden som är redot att användas är utformade för att få dig att komma igång direkt.

automate internal processes using workflow automator 2x

Automatisera problem, förändringar och releaser

Definiera dina egna regler för triggers med Scenario Automation och Observer för att utföra uppgifter och handlingar mellan moduler vid behov, vare sig det handlar om incidenter, problem, förändringar eller releaser.

automate problems changes and releases 2x

Förhindra överträdelser i tjänstenivåavtalen med automatisering

Eskalera ärenden automatiskt eller skicka notiser rörande överträdelser i tjänstenivåavtalen genom att fördefiniera automatiseringsregler anpassat för dina ärendeprioriteringar.

Få insikt i din tjänsteleverans genom att kontrollera prestationerna gentemot tjänstenivåavtalen.

manage sla violations with automation 2x

Tilldela och skicka automatiskt förfrågningar för godkännande

Automatisera tilldelningen av tekniker till förfrågningar och skapa ditt eget arbetsflöde för infriande av förfrågningar i tid med hjälp av arbetsflödesautomatiseraren.

Du kan automatisera hela godkännandeprocessen mellan moduler i servicedesken så att ingen förändring eller händelse missas.

auto assign and send for approvals 2x

Kontrollera alla händelser i servicedesken

Med Supervisor, en automatiseringsfunktion, kan du skapa din egen regelsamling för kontroll av alla ärenden i servicedesken.

Följ upp förfrågningar och ärenden i avvaktan på svar och eskalera bland annat försenade ärenden. Kör funktionen varje timme för att rensa flaskhalsar.

monitor all events in the service desk 2x