Alla funktioner ITSM Förändringshantering

Se över ändringar från planering till genomförande

Visuell spårning av ändringar genom hela livscykeln. Se till att ändringarna genomgår kontroller och uppfyller krav innan de går vidare till nästa stadie.

panel 1 3 panel 1 3

Minska redundans och manuellt arbete

Automatisera godkännanden av ändringar och skicka automatiska notiser till handläggare och slutanvändare vid aktiviteter som rör ändringen.

panel 2 1 panel 2 1

Förenkla CAB-möten med ändringskalendern

Visa uppgifter och ändringar som schemalagts för dagen och som automatiskt lagts till i dagordningen. Du kan även se andra handläggares scheman för enkel planering.

panel 3 1 panel 3 1

Kontrollera godkännanden på språng

Skapa en hierarki för godkännanden, meddela gruppen som ansvarar för ändringen (CAB) och godkänn eller neka ändringar baserat på rekommendationer och kommentarer i portalen.

panel 4 1 panel 4 1

Se över och utvärdera genomförda ändringar

Se över ändringar som implementerats, lägg till anteckningar för att granska genomförande och notera effekterna för att kontinuerligt förbättra processen.

panel 5 1 panel 5 1