Alla funktioner IT-servicedesk Självbetjäningsportal

Ge personalen möjligheten att skapa egna ärenden

Låt dina anställda hjälpa sig själva genom att skapa ärenden direkt i självbetjäningsportalen. Det gör det dessutom enkelt för dem att följa sina ärenden.

Omedelbart tillgänglig information

Smarta förslag: minska handläggarnas belastning genom att låta användarna söka efter lösningar i kunskapsdatabasen, redan innan de skapar ärenden.

En portal för tjänsteförfrågningar

Låt dina anställda identifiera och införskaffa exakt de tjänster de behöver från serviceutbudet. Automatisera och förenkla processen för ärendeåtgärder och lös problem.

Erbjud enkelt flera tjänster för olika avdelningar från en användarvänlig servicekatalog så att användarna kan lägga och ta emot förfrågningar på nolltid.

Smart anpassning av portalen

Med hjälp av portalens enorma möjligheter till anpassning kan din självbetjäningsportal se ut och fungera precis som du vill. 

Öka nivån av självbetjäning genom att konfigurera portalen enligt bolagets varumärkesriktlinjer.