Alla funktioner IT Servicedesk Tjänstekatalog

Låt dina användare IT-shoppa i portalen

Erbjud dina slutanvändare en smart och bekväm, shopping-liknande upplevelse med en katalog av tjänsteobjekt i portalen.

Låt dina användare välja att använda självbetjäning och förenkla sökprocessen med en användarvänlig, sökbar portal som även fungerar på mobilen.

fs service catalog 1 fs service catalog 1

Använd automatisering av arbetsflöden för att påskynda tjänstehantering

Skapa regler och automatisering av arbetsflöden för tilldelning till handläggare, godkännanden i flera stadier och unika automatiseringar för serviceobjekt.

Informera alla berörda parter med notiser som automatiskt triggas baserat på angivna regler.

Prioritera förfrågningar och förbättra leverans av tjänster med SLA som kan anpassas på serviceobjektnivå.

fs service catalog 2 1 fs service catalog 2 1

Information om tjänsters tillgänglighet

Se huruvida olika tjänster är tillgängliga i katalogen och få en notis om en tjänst du bett om inte är tillgänglig. Du kan även använda möjligheten för att tillfälligt låna ut serviceobjekt.

Planera inköp eller tilldela medel till avdelningar baserat på data från tjänstekatalogen.

fs service catalog 3 fs service catalog 3

Anpassa tjänstekatalogen till ditt märke

Anpassa tjänstekatalogen så att den passar dina riktlinjer för grafisk profil. Du kan enkelt konfigurera fält baserat på behoven för olika avdelningar eller team.

Anpassa slutanvändarnas upplevelser och identifiera enkelt tillgångar genom att anpassa vilka serviceobjekt som är synliga beroende på avdelning eller team.

fs service catalog 4 fs service catalog 4