Alla funktioner IT Servicedesk Incidenthantering

Support i flera kanaler från en enda plattform

Låt dina slutanvändare kontakta supporten via flera kanaler, såsom e-post, självbetjäningsportal, mobilapp, telefoni, Freddy-chatbots, feedback-widgets och besök.

Logga automatiskt e-postmeddelanden som ärenden.

panel 1 1 panel 1 1

Kategorisera och prioritera ärenden med smart automatisering

Kategorisera automatiskt ärenden baserat på tidigare data med hjälp av Freddy, Freshservices AI-motor.

Automatisera ärendeprioritering med smart automatisering av arbetsflöde baserat på effekt och angelägenhet.

Tilldela automatiskt ärenden till rätt handläggare eller grupper. Se till att inga ärenden faller mellan stolarna med tilldelning i turordning eller automatisk tilldelning för balanserad arbetsbörda.

panel 2 panel 2

Få en komplett översikt över hur din servicedesk presterar

Se snabbt och enkelt över alla ärenden och statusar med hjälp av kontrollpanelen.

Samarbeta med ditt team från en enda sida för att se vem som arbetar på ett visst ärende samt vad ärendet har för prioritet och status.

Läs mer om rapportering ➝

panel 3 panel 3

Påskynda lösningar och förbättra din service med en kunskapsdatabas  

Integrera din servicedesk med en kunskapsdatabas som har lösningar på incidenter och problem. Sedan kan både dina handläggare och slutanvändare använda kunskapsdatabasen.

Låt dina slutanvändare lösa sina egna IT-problem med hjälp av portalen för självbetjäning. Där kan de enkelt söka efter svar utan att behöva vänta på en tekniker.

Läs mer om kunskapsdatabaser ➝

panel 4 panel 4

Ytterligare funktioner

Hantera tjänstenivåavtal

Försäkra att lösningar sker i tid genom att sätta flera policys i tjänstenivåavtalet rörande uppgifters deadlines baserat på olika kontorstider och diverse ärenden eller ärendegrupper.

Nöjdhetsundersökning

Förbättra din service med integrerade nöjdhetsundersökningar som kan skickas automatiskt till den anställde när ärendet är löst och mät effektiviteten baserat på NKI-rapporter.

Uppgiftshantering

Håll reda på dina dagliga uppgifter genom kalendervyn i servicedeskens instrumentpanel. Hantera allt som är tidsbundet på ett enkelt sätt med automatiserade notiser.

Prioritetsmatris

Standardisera prioriteringen av ärenden för att fokusera på rätt ärenden och snabb felavhjälpning av allvarliga incidenter. Ange ärendenas prioritet baserat på dess inverkan och allvarlighet och automatisera prioriteringen av incidenter.

Kunskapsdatabas

Förbättra produktiviteten genom att svara på liknande förfrågningar med svarsmallar eller artiklar från kunskapsdatabasen med ett enda klick. Skapa lösningar för dina incidenter och konvertera dem automatiskt till artiklar.

Rapporter

Mät hur din incidenthanteringsprocess presterar med fördefinierade och anpassade rapporter. Identifiera flaskhalsar, fatta informerade beslut och kontrollera teknikernas och teamens resultat.