Alla funktioner Tillgångshantering för IT CMDB

Identifiera och hantera alla digitala tillgångar

Skanna och identifiera alla tillgångar med vår användarvänliga sondfunktion för hårdvara, programvarulicenser, virtuella tillgångar och mer.

Spåra och registrera IT-tillgångars platser, vem som använder dem och detaljerad information såsom IP-adress, version, status och så vidare.

panel 1 panel 1

Spåra förhållanden mellan tillgångar

Få en komplett bild av hur dina tillgångar och din personal samt andra konfigurationsobjekt relaterar till varandra. Den interaktiva kartan visar alla förhållanden och all avhängighet.

Se vilken effekt en ändring har på flera tillgångar åt gången och gör massåtgärder som rör förhållanden mellan tillgångar.

panel 2 panel 2

Minimera IT-risker och driv smart ändringshantering

Använd tillgångsdata i dina ITSM-arbetsflöden och gör det enklare att analysera effekten av konfigurationsobjekt för att fatta IT-beslut, särskilt inom problemhantering, ändringshantering, tillgångshantering för programvara, IT-drifthantering o.s.v.

Identifiera enkelt viktiga tillgångar inom organisationen för att förhindra störningar och undvika risker.

panel 3 panel 3