Alla funktioner Tillgångshantering för IT Inventariehantering

Ett enda lager som spårar alla dina tillgångar

Med ett omfattande register med information om alla tillgångar på lager eller i användning inom organisationen får du insyn i all tillgångsdata och dess historik. Förstå vem som för stunden äger tillgången och vem som tidigare haft den, och fatta sedan beslut om lagerpåfyllning baserat på tillgänglighet eller kapacitet.

Förutse potentiella hot och försäkra att inga tillgångar försvinner igen med ett ordentligt register över alla dina tillgångar. Då är du alltid redo vid en revision.

fs inventory mgmt 1 fs inventory mgmt 1

Utvärdera tillgångarnas värde

Få insikt i alla dina tillgångars värde genom dess livscykler och fatta informerade beslut rörande utgifterna för tillgångarna.

Dra nytta av informationen för att planera budgetar för flera olika team och utvärdera organisationens utgifter för tillgångar inom och utanför IT-området.

fs inventory mgmt 2 fs inventory mgmt 2

Kontrollera inköp mellan olika team

Med en noggrann portfölj av tillgångsdata i ett enda system i din servicedesk kan du spåra och kontrollera alla inköp gjorda mellan team och avdelningar.

Identifiera utgiftstrender och fatta beslut om bortkastade resurser. Håll reda på tillgångskostnader med aktuell information om alla tillgångar i organisationen.

fs inventory mgmt 3 fs inventory mgmt 3