Alla funktioner Tillgångshantering för IT Avtalshantering

Skapa ett centralt register för alla kontrakt

Spåra alla kontrakt genom hela dess livscykel; se över programvarulicenser, hyresavtal, underhållskontrakt och mer.

Skapa egna kontrakttyper som passar ditt företags unika önskemål.

Säkerställ efterlevnad och var redo för granskningar med korrekt spårning av alla aktiviteter som relaterar till ett kontrakt.

fs contract management 1 fs contract management 1

Håll koll på avtalsförnyelser och utlöp

Bli underrättad om kommande avtalsförnyelser eller utlöpande avtal och planera enkelt för det i förväg. Reglera förnyelseprocesser på ett organiserat sätt och kontrollera regelbundet tecken på problem med avtalen.

Fatta informerade beslut baserat på användning och resursernas värde för verksamheten.

fs contract management 2 fs contract management 2

Hantera och automatisera godkännanden

Förenkla kontrakthantering med funktionen som regelbundet kontrollerar att alla godkända kontrakt aktiveras och inaktiveras vid rätt tidpunkter.

Använd arbetsflöden för godkännande för att automatisera kontraktgodkännanden.

fs contract management 3 fs contract management 3