Kommunikativ support

Slutanvändarna kan chatta med din virtuella handläggare på ett naturligt sätt och få rätt information. Våra virtuella handläggare använder NLU för att erbjuda användarna relevanta artiklar baserat på deras frågor.

virtual agent screenshot 1 virtual agent screenshot 1

Minska antalet ärenden

Minska antalet enkla och repetitiva ärenden med hjälp av virtuella handläggare. Det ger din servicedesk mer tid över till komplexa ärenden.

virtual agent screenshot 2 virtual agent screenshot 2

Snabb avkastning på investering

Den virtuella handläggaren har kunskaper som kan implementeras utan ytterligare kostnader (vare sig från budgeten eller de mänskliga handläggarnas arbetstid). På så sätt kan den minska antalet ärenden från dag ett.

virtual agent screenshot 4 virtual agent screenshot 4

Information vid behov

Användare kan använda fördefinierade kommandon för virtuella handläggare för att kontrollera ärendestatus och godkänna eller neka väntande förfrågningar.

virtual agent screenshot 3 virtual agent screenshot 3

Vad säger kunderna om vår virtuella handläggare?

Ali Chitsaz, chef på Taylormade Golf Company, delar med sig av bästa praxis från en genomförd implementering av en ITSM virtuell handläggare som drivs av AI.