Driv dina supportteam med Freddy AI

Kortare hanteringstider

Mycket kortare hanteringstider med intelligent klassificering och prioritering baserat på värden i angivna ärendefält.

Mer produktiva handläggare

Minska handläggarnas arbetsbörda och öka effektiviteten genom att automatiskt (och skalbart) klassificera uppgifter och incidenter.

Skydda SLA

Minska distraktionerna och öka handläggarnas moral med hjälp av Freddy, som håller koll på ärendeeskalering och analyserar kundernas svar.

Maximera handläggarnas produktivitet

En av de största fördelarna med AI är att du kan arbeta mer proaktivt. Freshservice-funktionen som ger förslag på fält använder AI för att skapa prognoser baserat på tidigare ärenden. Sedan används modellen för att förutspå värden såsom kategori, grupp, typ och så vidare för varje inkommande ärende. Det sparar 35 % av handläggarnas tid och låter dem fokusera på andra viktiga uppgifter.

fs freddy screenshot 2 fs freddy screenshot 2

Håll koll på dina ärenden

Frånvaromeddelanden och generiska svar såsom ”Tack” öppnar ofta ärenden i onödan och stör mätetalen. Men inte längre! Vår ”tack-detektor” som drivs av Freddy använder AI för att analysera svar på inkommande ärenden. På så sätt öppnas bara de nödvändiga ärendena igen.

Prova på vår tack-detektor →

fs freddy screenshot 3 fs freddy screenshot 3

Hitta enkelt alla mätetal

Att söka efter rätt mätetal i en stor hög av servicedesk-rapporter är tidskrävande. Och man missar lätt viktig information. Därför använder vi naturlig språkbehandling (Natural Language Processing, NLP) som låter dig fråga om mätetal på enkelt språk. Sedan hämtar Freddy informationen i form av rapporter, tabeller o.s.v.

fs freddy screenshot 1 fs freddy screenshot 1