Alla funktioner IT-tjänstehantering

Incidenthantering

Låt dina slutanvändare skapa tjänsteförfrågningar och ärenden via en serviceplattform med flertalet kanaler.

Kategorisera och prioritera ärenden med smart automatisering.

Påskynda svarstider och förbättra tjänstekvaliteten med en kunskapsdatabas.

Läs mer om incidenthantering→  

Problemhantering

Minimera effekten av störningar och påskynda problemlösning genom att isolera problem, länka dem till tidigare eller existerande incidenter och utföra orsaksanalyser baserat på en visuell tidslinje av händelser.

Lägg upp tillfälliga och permanenta lösningar i din kunskapsdatabas för att undvika upprepade incidenter, påskynda återställning, minimera påverkan och förbättra tjänstekvaliteten.

Mer information om problemhantering→  

Ändrings- och releasehantering

Visualisera enkelt effekterna av ändringar genom att använda de integrerade funktionerna för konfigurations- och tillgångshantering. Funktionerna identifierar relaterade konfigurationsobjekt och avhängighet så att du kan fatta genomtänkta IT-beslut och förbättra effektiviteten vid releaser med kontrollerad IT-ändringshantering.

Strömlinjeforma hela releaseprocessen genom att enkelt dokumentera planer för bygg och test. Undvik risker genom att använda data från de integrerade modulerna för incident-, problem- och ändringshantering.

Läs mer om ändringshantering →  

Hantering av förfrågningar

Förenkla åtkomsten med en enad portal för alla tjänsteförfrågningar. Använd automatiseringsflöden för att påskynda hantering av tjänsteförfrågningar på ett effektivt sätt och för att strömlinjeforma tjänsteleveransen.

Erbjud slutanvändarna möjligheten att använda självbetjäning och anpassa upplevelsen. Visa eller dölj objekt genom att anpassa synligheten för olika avdelningar eller team.

Mer om hantering av förfrågningar →  

Rapport och analys

Få komplett insyn och insikter om alla processer och tjänster med inbyggda kontrollpaneler och analytiska funktioner.

Se över hur din servicedesk presterar och förbättra tjänsteleveransen med fördefinierade och anpassade rapportfunktioner som kan konfigureras baserat på roll.

Mer om rapportering →