Integrerade tjänstekanaler

 Implementera personalupplevelse på kundnivå med Freshservice. Integrera med era samarbetsverktyg såsom MS Teams och Slack, dra nytta av artificiell intelligens för att leverera modern support, minska biljettbelastningen och uppmuntra självbetjäning, och gör alla dina anställda glada.

Incidenthantering

Gör mer än grundläggande routing genom att dra nytta av första klassens artificiell intelligens och garantera snabb serviceleverans. Ge dina IT-tekniker ett verktyg som är byggt med focus på användarupplevelse.

Hantering av serviceförfrågan

Utöka din servicekatalog utöver IT för att stödja robusta arbetsflöden. Dra nytta av Freshservice Orchestration Center för att automatisera processer mellan olika system. Reducera manuellt arbete och garantera en snabb serviceleverans.

Problemhantering

Följ bästa branschpraxis för hur du dokumenterar grundorsaker och implementerar lösningar. Dra nytta av kraftfulla automatiseringar för att snabbt åtgärda problem, och framför allt förebygga att incidenter händer i framtiden.

Förändrings- och versionshantering

Skapa förståelse för alla konsekvenser av förändringar med integrerad förändringshantering. Hämta kontextuell information från CMDB och servicedesk för att planera, dra nytta av förändringsautomatiseringar för att accelerera förändringsprocessen och rationalisera hela versionshanteringsprocessen för att begränsa riskerna.

Freshservice fördelar

Robusta automatiseringar

Eliminera repetitiva uppgifter och manuella processer som leder till produktivitetshinder för ditt IT-team och driv service-effektivitet genom kodlösa arbetsflöden och robust automatiseringar.Eliminera repetitiva uppgifter och manuella processer som skapar produktivitetshinder för ditt IT-team. Gör ert tjänsteutbud mer effektivt genom kodlösa arbetsflöden och kraftfulla automatiseringar.

Intelligent Servicehantering

Dra nytta av kraften i vår AI-motor på företagsnivå—Freddy, genom att ta smartare servicedesk beslut, öka agenternas produktivitet och berika de anställdas erfarenheter.

Skalbar plattform

Skapa direkttillgängliga anslutningar, SDKs, och skalenliga API-konfigurationer utan att vara beroende av vår integrerade Marketplace och Neo Platform.

Dra full nytta av den kraft Freshworks plattform kan ge dig

Kontextdriven analys baserad på AI
Anpassningsbar app-plattform
Skalbart moln
Mobil app
Säkerhet
Expanderbar app-marknadsplats