Alla funktioner Projektledningsverktyg för IT

Se över alla projekt från planering till utförande

Med möjligheten att skapa nya projekt från grunden, eller till och med från ärenden eller ändringar, kan du planera alla IT-projekt inom din servicedesk. Prioritera, hantera och spåra projekt från början till utförande. Dessutom kan du länka flertalet ärenden, ändringar eller tillgångar till dina projekt.

Organisera projekt med uppgifter i olika nivåer för enkel tilldelning

Uppgiftshantering låter dig organisera projekt som uppgifter och underordnade uppgifter som enkelt kan tilldelas till individer eller samarbetspartners utanför din servicedesk. Du kan även lägga till personal och kontrollera deras åtkomst till projektets olika funktioner.

Håll koll på vem som arbetar med vad och se till att projektet endast slutförs när alla underordnade uppgifter har genomförts. Det låter personalen samarbeta och uppnå gemensamma mål snarare än att arbeta inom olika tidsramar.

Få total insyn i projektets status

Freshservice har en kontrollpanel i realtid som låter dig spåra projektet från början till slut och få en enkel översikt. Du kan se all information du behöver på en enda plats: uppgifter om projektet, dess ägare, hur många procent av projektet som är klart och planerat slutförandedatum.

Se över framsteg och få detaljerad information med aktivitetsloggen som registrerar och spårar allt som händer inom projektet. Håll samtidigt ett öga på missade deadlines med indikatorn som visar hur det går för projektet.

Samarbeta, samla idéer och dela innehåll med olika avdelningar

Skapa bättre kommunikation och konversationer om projektet eller dess uppgifter. Låt personalen veta hur det går och uppmuntra dem att brainstorma inom sina avdelningar.

För att visa sammanhang kan du bifoga filer eller länkar i projektet och visa research eller produktkrav. Du kan till och med lägga till egna anteckningar.

Håll ett öga på länkade ärenden, ändringar och tillgångar

Spåra och hantera alla ärenden, ändringar och tillgångar som länkats till ett projekt. Du kan enkelt se dem på en enda plats inom din servicedesk. Använd informationen för att planera projekt med integrerade moduler och hantera dess effekter och relationer i portalen.

Genom att erbjuda alla intressenter bättre insyn får de även information om projektets affärsmässiga effekt. Det skapar bättre förståelse och en grund för genomtänkta beslut och projekt som uppfyller företagets mål.