Alla funktioner ITOM (hantering av IT-drift)

Notishantering för digital drift 

Identifiera viktiga notiser innan de påverkar företaget. Ena notiser från alla översiktsverktyg som används i din infrastruktur och få en komplett översikt. Identifiera trender bland notiserna och optimera IT-infrastrukturen för prestanda och kostnad.

Views of the Alert Management module Views of the Alert Management module

Hantering av allvarliga incidenter

Svara på och hantera incidenter snabbare med smarta arbetsflöden och minska driftstörningar. Samarbeta med sammanhang och leverera enastående användarupplevelser för personalen.

tile 2 new2 tile 2 new2

Förbättra IT-effektiviteten med vårt Orchestration Center

Automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter såsom tillhandahållande av tjänster, återställning av lösenord, notisåtgärder och mer genom att skapa arbetsflöden i olika applikationer, verktyg och plattformar. 

tile 2 tile 2

SaaS-drift

Identifiera och hantera dina SaaS-tillgångar och optimera användningen med insiktsdrivna åtgärder.

tile 3 tile 3

Freshservices effekt hos kunderna