IT-servicehantering

Gör din organisation glad med en modern servicehaneringslösning som lägger vikten på erfarenhet.

Mer om IT-servicehantering→
standardize processes standardize processes
Intuitiv service på kundnivå:

Modernisera dina anställdas engagemang med integrerade supportkanaler och AI-driven servicehantering. Implementera en effektiv lösning som är inriktad på snabb tillgång till slutanvändare och ökat värde.

 
Incidenthantering:

Skapa intelligenta sökvägar för incidenter och ge dina tekniker alla de verktyg de behöver för att åtgärda incidenter på en och samma skärmbild. Driv utvecklingen av serviceeffektivitet med automatisering och AI.

SLA Management:

Sätt upp en SLA-policy för olika arbetstider eller typ av incidenter. Åtgärda enkelt biljetter baserat på prioritet och automatisera upptrappningsregler för att hålla kontroll på, och kommunicera överträdelser av servicenivåavtalet.

AI för din servicehantering:

Kunskapshantering:

Utvidga din kunskapsbas för att assistera slutanvändare och reducera incidenter. Utvidga kunskapsbasen utöver IT genom att integrera tredjepartsinformation och andra interna innehållshanteringssystem, för att skapa en dynamisk kunskapsbas.

 
Enhetlig servicekatalog:

Implementera kraftfulla, elastiska arbetsflöden som garanterar snabb serviceleverans av allt från något så enkelt som återställning av lösenord till mer komplexa saker såsom introduktion av nya anställda. Samla ditt serviceerbjudande på en och samma plattform.

 
Hantering av allvarliga incidenter:

Skapa regelbundna tidsscheman för dina agenter att hantera stora kritiska händelser. Bygg ut anropsträd för alarmering och hitta de rätta SMF som kan åtgärda kritiska incidenter och sätta upp ett system för detta.

Problemhantering:

Isolera problem, länka dem till nuvarande eller tidigare incidenter, utför en grundorsaksanalys med Freshservice's timeline, och minimera avbrott i affärerna.

Change Management

Implementera en välstyrd process för förändringskontroll, som ser till att standardiseringar och automatiseringar skapas. Integrera förändringskontroll med din servicedesk och CMDB för att minimera risker.

Versionshantering:

Planera nya versioner genom att dokumentera bygg-och testplaner, sätta upp start och slutdatum samt uppdatera teammedlemmar genom att skapa tillkännagivanden via ditt Freshservice-konto.

IT-förvaltning

Minimera driftstopp, öka effektivitet och kontrollera ditt moln med Freshservice Operations Management.

ckp6qrd5p00y559g109zucu5q itom main ckp6qrd5p00y559g109zucu5q itom main
Varningshantering:

Sammanställ varningar från alla övervakningsverktyg som övervakar din infrastruktur på en och samma skärm. Separera oljudet från det som verkligen är viktigt och skapa manus för snabbt åtgärdande och driftstoppsreducering.

Orkestreringscenter:

Utvidga arbetsflöden utöver Freshservice genom att integrera med tredjeparts verktyg. Implementera kraftfulla, skalbara automatiseringar utan behov för komplex utveckling.

IT Asset Management

Framtidssäkra din CMDB med styrkan av en molnfokuserad ITAM suite.

take complete control take complete control
Tillgångsnormalisering:

Skapa en enhetlig granskning av alla tillgångar över olika system, kontor och moln. Integrera med det nuvarande systemet för tillgångsförteckning, för att skapa ett enhetligt fönster för hela din tillgångsinventering.

Automatiserad upptäckt:

Upptäck och spåra tillgångsinformation automatiskt genom att använda våra direkttillgängliga upptäcktsverktyg. Dra nytta av upptäckt med eller utan agent och spåra även tillgångar utanför ditt nätverk för full visibilitet.

Integrerad CMDB:

Håll ett komplett register på alla organisationens tillgångar med djupgående visibilitet runt hur de är relaterad till varandra. Identifiera kritiska tillgångar, och länka dem lätt till incidenter, förfrågan, problem, förändringar, eller projekt med bara ett klick. Utveckla robusta automatiseringar som minimerar risker och håller ditt team informerat.

SaaS Management:

Skapa en 360° översikt över dina SaaS-applikationer och optimera användning med insiktsdrivna åtgärder. Förebygg avskilda SaaS-prenumerationer med enhetlig upptäckt- och användningsspårning inkluderad i din servicehanteringslösning. Dra nytta av intelligenta insikter för att reducera utgifter och följa bestämmelser.

Asset Lifecycle Management:

Spåra inköpsorder, initierade tillgångar, och håll protokoll på all information från inköp till pensioner i ett enhetligt fönster.

Contract Management:

Håll ett enda register på alla kontrakt med tredje parts säljare. Spåra utgifter, optimera användning av programvarulicenser, och sätt upp påminnelser för förnyelser och utgångsdatum.

 IT-projekthantering

Planera, utför, och leverera projekt i tid med ett lättanvänt, integrerat projekthanteringsverktyg.

collaborate and align collaborate and align
Integrerade projekt:

Med ett integrerat ITSM och projekthantering, får du visibilitet över alla dina viktigaste IT-initiativ. Utvidga din PPM genom att ge ditt ServiceDesk-team full överblick över projekttidsplaner och relaterade incidenter och tillgångar.

Anpassningsbara projektmallar:

Implementera standardiserade projektmallar för både agila och vattenfallsprojekt. Främja effektivitet genom att ge ditt team processer att följa fördefinierade processer och automatiserade projektidsplaner.

Agile och Waterfall:

Hjälp teamen att hantera alla typer av projekt genom att använda project management. Kör agila projekt för programvarulansering eller enkla vattenfallsprojekt för planering och spårning av alla IT-initiativ. Mixa och blanda och välj dina egna hybrida tillvägagångssätt för projekthantering som passar dina teams behov.

Projektanalyser:

Skaffa en konsoliderad översikt över alla projekt och arbetslag med projektanalys. Anpassa och bygg enkelt din egen rapporteringspanel. Spåra resurser och hantera effektivitet och tidsplaner i ett och samma fönster.

Enhetlig Uppgiftshantering

Ge teknikerna en enhetlig översikt över sina uppgifter över olika projekt och initiativ. Tilldela arbete, hantera scheman och resurser effektivt på ett intuitivt sätt.

AI för prognoser:

Intelligent AI kan hjälpa er att förutse projekt och uppgifter som hjälper att förutse de som löper ut eller kan slutföras före utsatt tid. Planera i detalj och förutse hur projekt kommer att kunna maximera sin effektivitet.

 Dra full nytta av den kraft Freshworks plattform kan ge dig

Kontextdriven analys baserad på AI
Anpassningsbar app-plattform
Säkerhet
Mobil app
Skalbart moln
Expanderbar app-marknadsplats