Brygga glappet mellan IT och resten av företaget

Skapa ett IT-system som är enkelt, effektivt, smidigt och helt anpassat till företagets behov.

Mer om IT-servicedesks →
Incidenthantering

Låt användare skapa ärenden via e-post, en självbetjäningsportal eller besök. Spåra, prioritera, tilldela och automatisera lösningsprocesser för att effektivisera din servicedesk.

Läs mer om incidenthantering

SLA-hantering

Ange flertalet SLA-policyer för att skapa deadlines för olika öppettider eller ärendekategorier. Systemet låter dig hantera ärenden baserat på prioritet, med automatiska regler för eskalering om SLA ej följs.

Läs mer om SLA

Kunskapshantering

Skapa lösningar för incidenter, konvertera automatiskt lösningar till artiklar i din kunskapsdatabas och förbättra produktiviteten genom att svara på snarlika frågor med standardsvar.

Läs mer

Tjänstekatalog

Erbjud olika tjänster för olika avdelningar med en användarvänlig tjänstekatalog som later användare skicka och ta emot förfrågningar på ett kick.

Läs mer om tjänstekataloger

Automatisering

Skapa enkel automatisering och använd de inbyggda funktionerna för att minimera det manuella arbetet. Prioritera, kategorisera, tilldela och stäng ärenden, be om godkännande och meddela handläggare och användare – automatiskt.

Läs mer

Självbetjäningsportal

Låt användare hitta lösningar i din kunskapsdatabas. På så sätt slipper de skapa ärenden för sina frågor. Du kan lägga upp svar direkt i din supportportal, som kan anpassas för att spegla ditt märkes identitet.

Mer om självbetjäning
Teamkommunikation

Kommunicera med dina kollegor direkt i ärenden. Få bättre samarbeten med ett enkelt, chattliknande gränssnitt där användare kan markera information, tagga kollegor och svara på meddelanden.

Läs mer om teamkommunikation

Orkestreringscenter

Integrera och automatisera åtgärder med tredje parts appar. Det är enkelt att använda olika appar och smidiga arbetsflöden med vårt orkestreringscenter. Du kan även använda funktionen för att göra åtgärder med tredje parts appar och kommunicera smidigt.

Läs mer om orkestreringscentret 

Standardisera processer och tjänsteleverans med ett ITIL-anpassat system

Använd ett intuitivt system som automatiserar repetitiva uppgifter, låter dig planera och spåra effektivt och ser till att hela teamet talar samma språk.

Mer om ITSM
Problemhantering

Isolera problem, länka dem till existerande eller tidigare incidenter och utför orsaksanalyser med Freshservices tidslinje. På så sätt kan du minimera effekten som problem har på din verksamhet.

Läs mer om problemhantering

Ändringshantering

Planera ändringar och få möjligheten att återkalla dem på ett par klick. Låt relevant personal utvärdera och godkänna ändringar. Analysera och minimera risker genom att utvärdera nya ändringar innan de implementeras.

Mer om ändringshantering

Releasehantering

Planera releaser genom att dokumentera deras processer. Testa planer, ange start- och slutdatum och håll kollegorna uppdaterade genom att göra tillkännagivanden via ditt Freshservice-konto.

Läs mer om releasehantering

Hantera din servicedesk och dina projekt tillsammans

Leverera affärsinitiativ i tid genom att öka insynen och förbättra samarbetet mellan olika team som arbetar med ett projekt.

Mer om projektledning
Integrerad ITSM-plattform

Med en integrerad ITSM-plattform och funktion för projektledning kan du hålla ett öga på alla viktiga IT-initiativ. Använd ITIL-modulerna för bättre projektplanering och hantera projekt från en enda plats i portalen.

Portföljvyer

Se projektdata på organisatorisk nivå; från en enda plats med en komplett översikt över alla projekt som du har åtkomst till.

Uppgiftshantering

Hantera projekt genom att organisera dem i uppgifter och underliggande uppgifter som enkelt kan tilldelas till individuella ”ägare”. Samarbeta och diskutera, bifoga filer för sammanhang, se avhängighet och använd vyer och diagram såsom Gantt, Kanban och listor för att se över projektet.

Stöder ”agile” och vattenfallsmetoden

Hjälp din personal att hantera alla typer av projekt med modern projektledning. Driv ”agile”-projekt för programvara eller enkla projekt med vattenfallsmetoden för att planera och spåra IT-initiativ. Du kan även välja en egen (eller blandad) variant som passar teamets behov och önskemål.

Anpassning

Se till att ditt arbetssätt passar ditt projekt och dess unika krav! Anpassa typer av projektuppgifter, statusar, prioriteter, formulärfält och arbetsflöden för flexibel projektledning som passar dina behov.

Projektanalyser

Få en komplett översikt över projekt i olika team med hjälp av projektanalyser. Anpassa och skapa egna kontrollpaneler för rapportering på ett kick.

Ta kontrollen över alla (IT)tillgångar

Med omfattande funktioner för tillgångshantering slipper du tappa bort tillgångar eller glömma bort att förnya kontrakt.

Mer om tillgångshantering
Inventariehantering

Håll ett öga på tillgångar och IT-tillgångar som lagras eller används. Du kan se över kontrakt, hårdvara, programvara och andra konfigurationsobjekt, utvärdera deras värden och planera köp med aktuell information om alla tillgångar.

Läs mer om inventariehantering

Automatisk tillgångsidentifiering

Identifiera alla tillgångar inom organisationen med hjälp av verktyget som automatiskt söker efter all hårdvara och programvara samt periodiskt uppdaterar information om tillgångarna.

Läs mer om att identifiera tillgångar

CMDB-/konfigurationshantering

Skapa ett komplett register med alla organisationens tillgångar och få en djupgående insyn i hur de kopplas samman. Identifiera enkelt viktiga tillgångar och analysera effekten av incidenter och ändringar.

Mer om CMDB

Hantering av tillgångars livscykler

Hantera och spåra alla dina tillgångar från en enda plats, genom alla tillgångarnas faser: inköp, underhåll, värdeminskning och utfasning. Få en tidslinje som visar en överblick över alla händelser.

Läs mer om hantering av tillgångars livscykel

Kontrakthantering

Skapa ett register med kontrakt med tredje parter och få notiser vid utgångna avtal eller godkännanden från systemets funktion som schemalägger kontrakthändelser.

Mer om kontrakthantering

Komplett analys som hjälper dig att fatta genomtänkta beslut

Avancerade mätetal ger dig en konstant insikt som låter dig förbättra prestandan, identifiera problem och planera för framgång.

Mer om servicedesk-rapporter
Körklara rapporter

Generera färdiga rapporter för incidenter, ändringar och tillgångar med hjälp av filter. Du kan även använda våra utvalda rapporter. Identifiera enkelt flaskhalsar, planera inköp och schemalägg rapporter som ska delas.

Anpassade rapporter

Du kan enkelt organisera dina insikter i skräddarsydda rapporter som låter dig hålla ett öga på dina SLA och hur det går för din servicedesk. Se data i realtid i presentationer eller schemalägg regelbundna rapporter som skickas via e-post.

Rapporter för olika moduler

Visa rapporter baserat på effekt, grupp, typ, koppling eller avdelning för att enkelt se hur det går för din servicedesk, identifiera problem och fatta affärsmässiga beslut.

Interaktiv visualisering

Funktionen för datavisualisering rekommenderar automatiskt optimalt sätt att presentera dina data på. Du kan även välja bland interaktiva visualiseringar med Smartboards. Använd funktionen för att enkelt få insikter, planera bättre och förbättra prestandan.

NLQ

Ställ frågor om dina servicedesk-data direkt med hjälp av systemets NLQ (Natural Language Querying). Skapa egen visualisering, lägg till filter och ställ frågor med hjälp av sökfunktionen. Ingen utbildning krävs.

Tillägg

API:er

Engagera effektivt potentiella kunder och kontakter med smarta e-postinsikter och integrerad telefoni.

Läs mer

Integrationer och appar

Freshservice har ett stort utbud av integrationer med tredje parter så att du kan använda dina favoritappar i din servicedesk.

Läs mer

Mobilappar

Våra iOS- och Android-appar låter dig erbjuda komplett support inom team, visa dagens uppgifter och hantera incidenter, ändringar, tjänsteförfrågningar och tillgångar även när du är på språng.

Läs mer

Spelifiering

Vår exklusiva, integrerade spelmekanik gör din interna servicedesk till en rolig arbetsplats.

Läs mer

Säkerhet

Se till att endast personalen kan logga in på din servicedesk genom att vitlista specifika IP-adresser. Vi har även policyer för efterlevnad som gäller fysisk lagring, applikationer, data och drift.