Wszystkie funkcje Centrum obsługi IT Team Huddle

Prowadź dyskusje dotyczące zgłoszeń

Dodawaj kolegów z zespołu @wymieniając ich imiona! Wspólnie pracujcie nad zgłoszeniem bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi narzędziami. Team Huddle umieszczony jest w oknie zgłoszenia, zapewniając szerszy kontekst.

Monitorowanie rozmów

W Team Huddle wszystkie Twoje rozmowy przechowywane są w jednym miejscu. Odpowiadaj na wiadomości i dołączaj się do rozmów, by lepiej poznać zgłoszenie.

Podkreślanie informacji w zgłoszeniu

Podkreślaj najważniejsze informacje w zgłoszeniu i omawiaj je z członkiem zespołu lub grupą konsultantów. Umożliwia to szybsze udzielanie odpowiedzi bez konieczności czytania całej rozmowy.

Współpracuj i rozwiązuj zgłoszenia IT

Status online

Dowiedz się, kiedy członkowie zespołu są online i usprawnij współpracę.

Dołączanie plików

Udostępniaj pliki członkom zespołu i łatwo rozwiązuj zgłoszenia.

Odbieraj powiadomienia

Już nigdy nie przegap żadnej rozmowy –uzyskuj aktualizacje natychmiast.