Twoje zespoły biznesowe pokochają Freshservice

Osiągnij wydajność operacyjną i ograniczaj koszty, tworząc transparentność i promując kulturę opartą na współpracy. Wyposaż pracowników w intuicyjną platformę, która ułatwia realizację zadań.

Zapewnij swoim zespołom biznesowym pełen wgląd w ich działania

Używaj jednego systemu do śledzenia ilości przychodzących zapytań, oczekujących zatwierdzeń i odbieraj aktualizacje statusu we wszystkich procesach biznesowych. Dzięki prostym komendom „przeciągnij i upuść”, pozwól przepływom pracy wykonać najtrudniejsze zadania na różnych etapach. Osadzaj zadania i podzadania, inicjuj zautomatyzowane zatwierdzenia i przeglądaj żądania w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu.

tile 3 tile 3

Zapewnij jeden punkt dostępu do wszystkich wewnętrznych usług

Przygotuj portal dla całej organizacji i pozwól pracownikom na przesyłanie żądań za pośrednictwem różnych kanałów. Skaluj wewnętrzną obsługę za pośrednictwem samoobsługi – umieść FAQ, instrukcje i regulaminy w wewnętrznym portalu, by zapewnić do nich łatwy dostęp.

tile 4 tile 4

Ogranicz ilość przeszkód biznesowych, sprowadzając wszystkie zespoły i narzędzia do jednego miejsca

Rozwiązuj powtarzające się żądania, skróć czas rozwiązania i usprawnij dostęp do aplikacji oraz systemów – a wszystko to z jednego miejsca. Ułatw dzielenie się informacjami i połącz odseparowane zespoły na jednej zunifikowanej platformie.

tile 4 reduce business friction by bringing all teams and tools in one place tile 4 reduce business friction by bringing all teams and tools in one place

Zapewnij swoim zespołom biznesowym oprogramowanie dla centrum pomocy, które nie wchodzi im w drogę

Ogranicz zależności IT poprzez bezproblemową konserwację, braki przestojów i minimalną ilość obowiązkowych szkoleń.

Rozbuduj i dostosuj centrum obsługi o konfiguracje niewymagające kodu i rosnącą ilość aplikacji oraz integracji z galerii.

tile 5 tile 5

Nowoczesne centrum pomocy dla zespołów biznesowych