Wszystkie funkcje Analityka

Mierz wydajność centrum obsługi

Zwiększ efektywność działu obsługi klienta poprzez identyfikowanie zatorów i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) poprzez wcześniej zdefiniowane raporty dotyczące incydentów, zmian i zasobów. Bądź na bieżąco z umowami SLA, uwzględniając spostrzeżenia w raportach dostosowanych do Twoich potrzeb.

Łatwo identyfikuj i rozwiązuj problemy oraz planuj swoje inwestycje, wyświetlając dane w czasie rzeczywistym w formie prezentacji oraz udostępniaj raporty z zastosowaniem różnych filtrów lub wybranych przez Ciebie formatów.

Wgląd we wszystkie moduły

Korzystaj z raportów na podstawie różnych wpływów, grup, typów, powiązań lub działów, by określić obszary wymagające ulepszeń i śledź ich wydajność poprzez okresowe kontrole.

Przeglądaj dane raportów, by śledzić stan wszystkich powiązanych ze sobą incydentów, problemów lub zmian i zminimalizować ryzyko lub zakłócenia w swojej działalności. Podejmuj szybkie świadome decyzje na podstawie precyzyjnych danych ze wszystkich modułów w centrum obsługi.

Wizualizacja raportów zwiększająca przejrzystość

Zapewnij przejrzystość wyświetlanych lub prezentowanych danych, korzystając z silnika wizualizacji danych. Poprzez automatyczne rekomendacje oraz możliwość korzystania z inteligentnych tablic do przeglądania interaktywnych wizualizacji możesz przeglądać lub prezentować dane analityczne potrzebne dla ich lepszego zrozumienia.

Twórz spostrzeżenia, planuj sprawniej i zwiększ wydajność swojego centrum obsługi.

Korzyści zaawansowanego raportowania i analityki

Wyszukiwanie

Zadawaj pytania dotyczące danych swojego centrum obsługi poprzez naturalny silnik zapytań, którego obsługa nie wymaga szkolenia. Twórz niestandardowe wizualizacje, dodawaj filtry i zadawaj pytania w pasku wyszukiwarki.

Raporty na życzenie

Korzystaj z raportów na życzenie, by szybko udostępniać najważniejsze dane partnerom. Aby je spersonalizować, możesz filtrować odpowiednie dane i generować raport w wybranym przez Ciebie formacie – tabelarycznym, w formie wykresu słupkowego lub w sposób graficzny.

Planowanie raportów

Zautomatyzuj raporty, by okresowo udostępniać je odpowiednim partnerom. Planuj regularne wysyłanie e-maili z danymi w wybranym przez Ciebie formacie.