Wszystkie funkcje ITSM Zarządzanie wydaniami

Planowanie ogłoszeń dla ich lepszej widoczności

Twórz wersje i plany testów przed ich wdrożeniem z czasem rozpoczęcia i zakończenia wydania oraz planuj ogłoszenia z wyprzedzeniem, by zminimalizować ich wpływ na cały proces.

schedule announcements for visibility 2x schedule announcements for visibility 2x

Ograniczanie ryzyka poprzez zintegrowane moduły

Mapuj zależności i związki z incydentami, problemami i zmianami. Bezproblemowo monitoruj zaplanowane wydania, by ograniczyć ryzyko.

reduce risk with integrated modules 2x reduce risk with integrated modules 2x