Wszystkie funkcje ITSM Zarządzanie zmianami

Minimalizacja zbędnych czynności i pracy manualnej

Zautomatyzuj zatwierdzanie zmian i wysyłanie powiadomień o wszelkich zdarzeniach powiązanych ze zmianami do konsultantów oraz użytkowników końcowych.

Zarządzanie codziennymi zadaniami w Kalendarzu zmian

Zobacz zadania i zmiany zaplanowane na dany dzień. Są one automatycznie dodawane do kalendarza konsultanta z możliwością wyświetlania harmonogramów innych konsultantów, co ułatwia planowanie.

Zarządzanie zatwierdzeniami

Ustawiaj hierarchiczne zatwierdzenia, powiadamiaj Radę ds. zmian oraz zatwierdzaj lub odrzucaj zmiany na podstawie dotyczących jej zaleceń oraz komentarzy w portalu.

Spostrzeżenia z przeglądu po wydaniu

Monitoruj zmiany po ich wdrożeniu, dodawaj notatki, by nadzorować proces wprowadzania zmian i ich efekt, by nieustannie udoskonalać procedury.