Wszystkie funkcje Oprogramowanie ITSM

Zarządzanie problemami

W ITSM zarządzanie problemami wymaga ujednoliconego, trwałego podejścia, które umożliwi łatwą współpracę konsultantów. Korzystanie z Freshservice do proaktywnego zarządzania problemami może ograniczyć ilość incydentów w centrum obsługi nawet do 40%. Wyodrębniaj problemy, łącz je z poprzednimi lub obecnymi incydentami, wykonuj analizy przyczyn problemów na wizualnej osi czasu zdarzeń, ograniczając przestoje w działalności.

Zarządzanie zmianami

Zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji podczas planowania nowego wydania, ustawiając datę rozpoczęcia i zakończenia oraz twórz okresowe ogłoszenia na swoim koncie Freshservice. Możesz także usprawnić cały proces wprowadzania wydań poprzez łatwe dokumentowanie wersji i planów testów oraz ograniczyć ryzyko poprzez przesyłanie danych przez zintegrowane moduły zarządzania incydentami, problemami i zmianami.

Zarządzanie wydaniami

Planuj wydania poprzez dokumentowanie wersji i planów testów, ustalaj daty rozpoczęcia i zakończenia z informacjami dla członków zespołów, tworząc ogłoszenia na koncie Freshservice.