Wszystkie funkcje Centrum obsługi IT Zarządzanie wiedzą

Dostęp użytkowników do informacji

Stwórz rozbudowaną bazę wiedzy z rozwiązaniami incydentów i problemów, z której mogą korzystać zarówno technicy jak i pracownicy.

Pracownicy mogą na własną rękę znaleźć odpowiedzi na swoje problemy w portalu samoobsługowym poprzez proste wyszukiwanie, bez konieczności czekania na reakcję technika.

empower users with information 2x empower users with information 2x

Zmniejszenie liczby zgłoszeń poprzez inteligentne sugestie

Całkowicie rozwiązuj zgłoszenia poprzez wykorzystanie automatycznych sugestii w portalu, które proaktywnie podsuwają rozwiązania problemów nawet przed ich zgłoszeniem.

Inteligentne sugestie umożliwiają technikom łatwe wyszukiwanie rozwiązań, które można dołączyć do odpowiedzi na zgłoszenia za pośrednictwem jednego kliknięcia.

reduce tickets with smart suggestions 2x reduce tickets with smart suggestions 2x

Znajdowanie rozwiązań poprzez obejścia

Zminimalizuj wpływ problemów, klasyfikując tymczasowe rozwiązania do obsługi incydentów lub problemów do czasu wdrożenia trwałych rozwiązań.

Szybciej rozwiązuj problemy, stosując trwałe rozwiązania po zidentyfikowaniu ich przyczyny.

accelerate resolution with workarounds and solutions 2x accelerate resolution with workarounds and solutions 2x

Korzyści płynące z zarządzania wiedzą

Automatyczne przekształcanie e-maili w artykuły

Zmaksymalizuj produktywność przekształcając istniejące e-maile z rozwiązaniami w artykuły w bazie wiedzy.

Optymalizacja wyszukiwarki

Zoptymalizuj artykuły w bazie wiedzy pod kątem wyszukiwarek, by użytkownicy mogli łatwo je znaleźć.

Kontrola prywatności artykułów

Zarządzaj widocznością artykułów w bazie wiedzy, oznaczając je jako prywatne lub publiczne albo poprzez ograniczenie dostępu do określonych ról.