Wszystkie funkcje Centrum obsługi IT Zarządzanie incydentami

Obsługa kilku kanałów z poziomu jednej platformy

Rozwiązuj zgłoszenia nadsyłane z licznych kanałów, takich jak e-mail, portal samoobsługi, czat na żywo, telefon lub bezpośrednio.

Ułatw sobie monitorowanie wszystkich wydarzeń w centrum obsługi, skróć czas rozwiązania i zapewnij obsługę na najwyższym poziomie poprzez umowy SLA.

Podgląd pulpitu dla szybkiej orientacji

Uzyskaj wgląd we wszystkie zgłoszenia i monitoruj ich postęp poprzez krótkie spojrzenie na pulpit.

Współpracuj ze swoim zespołem na jednym ekranie – dowiedz się, kto pracuje nad zgłoszeniem, poznaj jego priorytet i status.

Przydzielanie i klasyfikowanie zgłoszeń poprzez inteligentne automatyzacje

Automatycznie przydzielaj i eskaluj zgłoszenia do odpowiednich konsultantów lub grup, automatycznie ustalaj priorytety zgłoszeń na podstawie ich wpływu lub pilności, mapuj relacje z zależnościami i planuj powtarzające się zadania jako zgłoszenia.

Wstępnie określaj warunki inicjowania, wysyłaj automatyczne powiadomienia i alerty, by wszyscy byli na bieżąco.

Funkcje umożliwiające pracownikom samoobsługę

Zmniejsz ilość pracy konsultantów poprzez umożliwienie użytkownikom samodzielne wyszukiwanie rozwiązań w bazie wiedzy. Umożliw im tworzenie zgłoszeń bezpośrednio w portalu obsługi.

Pozwól pracownikom na samodzielną obsługę i łatwe monitorowanie postępów w zgłoszeniach z poziomu portalu.

Dodatkowe funkcje

Zarządzenie umowami SLA

Zapewnij terminowe rozwiązywanie zgłoszeń ustalając liczne polityki SLA dla terminów zadań i zautomatyzuj reguły eskalacji – na podstawie różnych godzin roboczych lub dla różnych typów zgłoszeń i grup zgłoszeń.

Ankiety satysfakcji klienta

Wprowadzaj usprawnienia usług dzięki wbudowanym ankietom satysfakcji, które mogą być automatycznie wysyłane do pracowników po rozwiązaniu zgłoszeń i mierz swoją wydajność na podstawie raportów CSAT.

Zarządzanie zadaniami

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami, wyświetlając je z widoku kalendarza pulpitu w centrum obsługi. Sprawnie zarządzaj zadaniami związanymi z czasem poprzez zautomatyzowane powiadomienia.

Macierz priorytetów

Twórz standardy dla przydzielania priorytetów zgłoszeniom, by skupić się na tych najważniejszych i szybko rozwiązywać poważne incydenty. Określ priorytet zgłoszeń na podstawie ich wpływu i pilności oraz zautomatyzuj przydzielanie priorytetów incydentom.

Baza wiedzy

Zwiększ produktywność, odpowiadając na podobne zgłoszenia poprzez szablony lub artykuły z bazy wiedzy, dostępne po jednym kliknięciu przycisku. Twórz rozwiązania dla swoich incydentów i automatycznie przekształcaj je w artykuły.

Raporty

Mierz wydajność swojego procesu zarządzania incydentami poprzez wstępnie definiowane i niestandardowe raporty. Identyfikuj zatory, podejmuj świadome decyzje i monitoruj wydajność konsultantów lub zespołu.