Wszystkie funkcje Centrum obsługi IT Zarządzanie incydentami

Obsługa kilku kanałów z poziomu jednej platformy

Rozwiązuj zgłoszenia nadsyłane z licznych kanałów, takich jak e-mail, portal samoobsługi, czat na żywo, telefon lub bezpośrednio.

Ułatw sobie monitorowanie wszystkich wydarzeń w centrum obsługi, skróć czas rozwiązania i zapewnij obsługę na najwyższym poziomie poprzez umowy SLA.

multi channel support from a single platform 2x multi channel support from a single platform 2x

Podgląd pulpitu dla szybkiej orientacji

Uzyskaj wgląd we wszystkie zgłoszenia i monitoruj ich postęp poprzez krótkie spojrzenie na pulpit.

Współpracuj ze swoim zespołem na jednym ekranie – dowiedz się, kto pracuje nad zgłoszeniem, poznaj jego priorytet i status.

gain insights from the overview dashboard 2x gain insights from the overview dashboard 2x

Przydzielanie i klasyfikowanie zgłoszeń poprzez inteligentne automatyzacje

Automatycznie przydzielaj i eskaluj zgłoszenia do odpowiednich konsultantów lub grup, automatycznie ustalaj priorytety zgłoszeń na podstawie ich wpływu lub pilności, mapuj relacje z zależnościami i planuj powtarzające się zadania jako zgłoszenia.

Wstępnie określaj warunki inicjowania, wysyłaj automatyczne powiadomienia i alerty, by wszyscy byli na bieżąco.

assign and classify tickets with intelligent automation 2x assign and classify tickets with intelligent automation 2x

Funkcje umożliwiające pracownikom samoobsługę

Zmniejsz ilość pracy konsultantów poprzez umożliwienie użytkownikom samodzielne wyszukiwanie rozwiązań w bazie wiedzy. Umożliw im tworzenie zgłoszeń bezpośrednio w portalu obsługi.

Pozwól pracownikom na samodzielną obsługę i łatwe monitorowanie postępów w zgłoszeniach z poziomu portalu.

empower employees with self service 2x empower employees with self service 2x

Dodatkowe funkcje

Zarządzenie umowami SLA

Zapewnij terminowe rozwiązywanie zgłoszeń ustalając liczne polityki SLA dla terminów zadań i zautomatyzuj reguły eskalacji – na podstawie różnych godzin roboczych lub dla różnych typów zgłoszeń i grup zgłoszeń.

Ankiety satysfakcji klienta

Wprowadzaj usprawnienia usług dzięki wbudowanym ankietom satysfakcji, które mogą być automatycznie wysyłane do pracowników po rozwiązaniu zgłoszeń i mierz swoją wydajność na podstawie raportów CSAT.

Zarządzanie zadaniami

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami, wyświetlając je z widoku kalendarza pulpitu w centrum obsługi. Sprawnie zarządzaj zadaniami związanymi z czasem poprzez zautomatyzowane powiadomienia.

Macierz priorytetów

Twórz standardy dla przydzielania priorytetów zgłoszeniom, by skupić się na tych najważniejszych i szybko rozwiązywać poważne incydenty. Określ priorytet zgłoszeń na podstawie ich wpływu i pilności oraz zautomatyzuj przydzielanie priorytetów incydentom.

Baza wiedzy

Zwiększ produktywność, odpowiadając na podobne zgłoszenia poprzez szablony lub artykuły z bazy wiedzy, dostępne po jednym kliknięciu przycisku. Twórz rozwiązania dla swoich incydentów i automatycznie przekształcaj je w artykuły.

Raporty

Mierz wydajność swojego procesu zarządzania incydentami poprzez wstępnie definiowane i niestandardowe raporty. Identyfikuj zatory, podejmuj świadome decyzje i monitoruj wydajność konsultantów lub zespołu.