Wszystkie funkcje Zarządzanie projektami IT

Prześwietlanie projektów od planowania do ich wdrożenia

Dzięki możliwości tworzenia nowych projektów od podstaw lub na podstawie zgłoszeń lub zmian możesz planować projekty IT w swoim centrum obsługi. Ustalaj priorytety, zarządzaj i monitoruj projekty od samego początku aż do ich realizacji, wiążąc z nimi różne zgłoszenia, zmiany, a nawet zasoby.

Organizowanie projektów w wielopoziomowe zadania dla łatwego ich przydzielania

Zarządzanie zadaniami umożliwia grupowanie projektów w zadania i zagnieżdżone podzadania, które można łatwo przydzielać do poszczególnych właścicieli lub współpracowników – do osób spoza zespołu centrum obsługi lub w przypadku dodania do projektu konsultanta z ograniczonymi możliwościami.

Monitoruj, kto nad czym pracuje i włączaj finalizację zadań tylko wtedy, gdy wszystkie podległe podzadania zostaną ukończone. Pracuj lepiej jako zespół nad jednym terminem zamiast wyznaczać odrębne ramy czasowe.

Całkowity wgląd w stan projektu

Pulpit projektów w czasie rzeczywistym we Freshservice umożliwia sprawne monitorowanie postępów nad projektami od ich powstania aż do realizacji. Możesz łatwo przeglądać wszystkie potrzebne dane w jednym oknie – na temat projektu, jego właściciela, procentu ukończenia oraz terminu wdrożenia.

Szczegółowo monitoruj postępy poprzez dziennik aktywności, który rejestruje wszystkie zdarzenia w projekcie. Otrzymuj powiadomienia o przekroczeniu terminów ze wskaźnikiem monitorowania, który umożliwia ocenę postępów nad projektem.

Współpraca, wymiana pomysłów i udostępnianie kontekstu w różnych zespołach

Włączaj się do rozmów lub dodawaj komentarze na temat projektu lub jego zadań, by informować o wszystkich aktualizacjach oraz przekazywać pomysły całemu zespołowi.

Szerszy kontekst można przedstawić poprzez dołączanie plików lub linków do projektu – mogą to być badania, dokumenty z wymaganiami dotyczącymi produktu, wszelkie notatki dotyczące określonych kwestii, itp.

Bądź na bieżąco z powiązanymi zgłoszeniami, zmianami i zasobami

Monitoruj i zarządzaj wszystkimi zgłoszeniami, zmianami i zasobami powiązanymi z projektem poprzez jeden system centrum obsługi. Sprawniej planuj projekty poprzez zintegrowane moduły i zarządzaj wszystkimi zależnościami oraz związkami z jednego okna w portalu.

Dzięki lepszemu wglądowi w zdarzania ważne dla wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia im to poznanie wpływu projektu – dostarczając większej przejrzystości i ułatwiając podejmowanie decyzji popartych informacjami oraz dostosowanie ich do celów biznesowych.

Wszystko, czego potrzeba do zarządzania incydentami

Alerty

Zapewnij terminowe rozwiązywanie zgłoszeń ustalając liczne polityki SLA dla tworzenia terminów zadań – na podstawie różnych godzin roboczych lub dla różnych typów zgłoszeń i grup zgłoszeń.

Filtrowanie zadań

Wprowadzaj usprawnienia poprzez wbudowaną ankietę satysfakcji klienta, wysyłaną automatycznie do pracowników po rozwiązaniu zgłoszenia.

Obserwator

Bądź na bieżąco z codziennymi zadaniami, wyświetlając je z widoku kalendarza pulpitu w centrum obsługi. Z łatwością zarządzaj wszystkimi zdaniami zaplanowanymi na dany dzień oraz innymi newralgicznymi zdarzeniami poprzez automatyczne powiadomienia i przypomnienia.